Văn bản hành chính » Văn bản Bộ GD&ĐT
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Văn bản Bộ Giáo dục và Đào tạo
Đóng
Văn bản Bộ giáo dục (13)Tìm kiếm chi tiết

STTXemSố ký hiệuNgày kýTrích yếu
1   35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC19/09/2013HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KHOẢN 1 VÀ KHOẢN 2 ĐIỀU 1 NGHỊ ĐỊNH SỐ 19/2013/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 02 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2006/NĐ-CP VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO, CBQL GIÁO DỤC CÔNG TÁC Ở TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT, Ở VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN
2   08/2013/TT-BNV31/07/2013Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
3   19/2013/NĐ-CP23/02/2013Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
4   13/2013/QĐ-TTg06/02/2013Về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề
5   43/2012/TT-BGDĐT26/11/2012Ban hành điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
6   98/2012/TTLT-BTC-BGDĐT18/06/2012Hướng dẫn nội dung và mức chi thực hiện Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án " Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đọan 2008-2020
7   17/2012/TT-BGDĐT16/05/2012Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm
8   10/2012/TT-BGDĐT06/03/2012Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông
9   09/2012/TT-BGDĐT05/03/2012Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy
10   08/2012/TT-BGDĐT05/03/2012Ban hành Quy định Chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp
Trang: 1 2
 LINK liên kết
Đóng


 Quảng cáo
Đóng

 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 37
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 37

Người dùng Online: Lượt truy cập: