Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Văn bản công đoàn ngành GD&ĐT
Đóng
Resource Directory -> Văn bản Công đoàn ngành GD&ĐT


Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII)
Chi tiết Tải về
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá
Đã thêm vào: 27/02/2020

Tài liệu Hop BCH Công đoàn ngành GD quý III năm 2019
Chi tiết Tải về
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá
Đã thêm vào: 27/09/2019

Công văn số 246/CĐN ngày 26/8/2019 của CĐGD Việt Nam về việc đăng ký tham gia tập huấn và triển khai chương trình "Hiệu trưởng thay đổi vì Trường học hạnh phúc"
Chi tiết Tải về
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá
Đã thêm vào: 24/09/2019

Công văn số 114/CĐN-SGDĐT về việc thực hiện DCCS trong HĐ của cơ quan, đơn vị; tổ chức Hội nghị CBCCVC, Hội nghị NLĐ (đối với đơn vị ngoài công lập).
Chi tiết Tải về
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá
Đã thêm vào: 24/09/2019

Hướng dẫn khen thưởng năm học 2018 - 2019
Chi tiết Tải về
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá
Đã thêm vào: 05/06/2019

Kế hoạch số 35/KH-CĐN ngày 29/3/2019 của Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Cà Mau về việc tổ chức cuộc thi viết "Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm theo Bác" năm 2019
Chi tiết Tải về
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá
Đã thêm vào: 12/04/2019

Tài liệu Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn năm học 2018-2019
Chi tiết Tải về
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá
Đã thêm vào: 21/01/2019

Hướng dẫn sơ kết nữ 2 giỏi giai đoạn 2016 2020
Chi tiết Tải về
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá
Đã thêm vào: 17/10/2018

Công văn số 115/CĐN ngày 16/8/2018
Chi tiết Tải về
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá
Phát động, tuyên truyền Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng “Giải Búa liềm vàng” lần thứ III - năm 2018.
Đã thêm vào: 30/08/2018

Công văn số 114/CĐN ngày 16/8/2018
Chi tiết Tải về
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá
Về việc hưởng ứng cuộc thi viết “Sáng tạo, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh niên, thiếu niên”.
Đã thêm vào: 30/08/2018
Danh sách danh mục 
 LINK liên kết
Đóng


 Quảng cáo
Đóng

 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 19
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 19

Người dùng Online: Lượt truy cập: