Tin tức - Sự kiện » Tin tức các đơn vị
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Tin tức các đơn vị
Đóng
Đẩy mạnh phòng, chống ma túy năm 2019.

[ Cập nhật vào ngày (14/03/2019) ] - [ Số lần xem: 94 ]


Nhằm tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, năng lực cảnh giác phòng, chống, kiểm soát ma túy năm 2019; Phòng Giáo dục và Đào tạo Thới Bình xây dựng, triển Kế hoạch phòng, chống ma túy ngành giáo dục năm 2019.

Theo đó, các cơ sở giáo dục cần tăng cường triển khai các văn bản, quy chế, quy định về công tác phòng, chống ma túy trong Hội đồng sư phạm, Hội cha, mẹ học sinh và toàn thể học sinh, sinh viên nhằm nâng cao năng lực về công tác phòng, chống ma túy và các loại tội phạm trong trường học. Xác định công tác phòng, chống ma túy là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên gắn với hoạt động giáo dục trong nhà trường. Cần xây dựng kế hoạch phối hợp giữa nhà trường với các ngành chức năng, công an và chính quyền địa phương về việc phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm xâm nhập học đường. Tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật cho học sinh, sinh viên nhất là thủ đoạn hoạt động lôi kéo của các đối tượng xấu để các em hiểu không vi phạm pháp luật và bị dụ dỗ vào con đường hư hỏng.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên và cha mẹ học sinh, bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp, sát thực tế đối với từng đơn vị trường học. Cần chú ý đến các đối tượng học sinh, sinh viên cá biệt để có biện pháp giáo dục thích hợp tránh bị bọn xấu lôi kéo. Cần tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin, các loại hình văn hóa, văn nghệ, đa dạng hóa về nội dung tuyên truyền nhằm tạo được sự chuyển biến rõ nét về ý thức, tôn trọng, chấp hành pháp luật, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên trong phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn, phòng, chống ma túy, tội phạm. Phổ biến rộng rãi những gương người tốt, việc tốt trong phòng, chống ma túy, tội phạm của đơn vị. Phản ánh kịp thời những hiện tượng tiêu cực, giúp cơ quan chuyên trách phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật góp phần làm lành mạnh hóa xã hội tại đơn vị, địa phương.

Hỗ trợ, phối hợp với công an địa phương và cha mẹ học sinh, sinh viên trong việc theo dõi, quản lý các trường hợp nghi vấn học sinh, sinh viên tham gia vào các băng nhóm hoạt động côn đồ, cướp giật, trấn lột, hút hít ma túy … Lãnh đạo trường thường xuyên tham gia các cuộc họp bàn về phòng chống các loại tội phạm do công an địa phương tổ chức. Nắm bắt kịp thời thông tin trên các phương tiện truyền thông về tội phạm, có biện pháp giáo dục giúp đỡ mọi người  biết thủ đoạn của bọn xấu đề cao cảnh giác, phòng ngừa góp phần ngăn chặn, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xâm nhập trường học. Tích cực phối hợp, hỗ trợ chính quyền địa phương xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tăng cường thực hiện hiệu quả phong trào “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” gắn với xây dựng nhà trường không có ma túy làm cho trường học thật sự an toàn.

 

 
Lê Kiều

Xem thêm: Tin tức các đơn vị


Các ý kiến của bạn đọc

 Video
Đóng
 LINK liên kết
Đóng


 Quảng cáo
Đóng

 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 52
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 52

Người dùng Online: Lượt truy cập: