Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Công đoàn GD-ĐT
Đóng

 

 
SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH CÀ MAU
 
I. SỰ HÌNH THÀNH :
Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước 30/4/1975 Công đoàn Giáo dục tỉnh Cà Mau được thành lập.
Trong những năm đầu sau giải phóng, hệ thống Công đoàn Giáo dục của tỉnh còn non trẻ nên gặp nhiều khó khăn về tổ chức bộ máy, về hoạt động phong trào và các cuộc vận động chung của Đảng, Nhà nước, của ngành, của Công đoàn cấp trên.
Những hoạt động chính của Công đoàn Giáo dục các cấp trong thời gian này mang tính thuần tuý, chủ yếu là công tác chuyên môn, chưa có phong trào gì sôi nổi, các cuộc vận động mang tính rộng lớn trong đội ngũ, trong nhân dân cũng chỉ là bước đầu của thời kỳ đất nước mới được giải phóng.
II. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN :
Từ sau Đại hội lần thứ I, Công đoàn Giáo dục tỉnh Cà Mau từng bước ổn định và phát triển nhiều mặt, mạnh về chất, đông về số. Đặc biệt trong 10 năm trở lại đây, từ năm học 2000 - 2001 đến nay bộ máy Công đoàn Giáo dục các cấp trong tỉnh phát triển nhanh chống, các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp từ thành thị đến nông thôn, từ nơi có điều kiện thuận lợi về kinh tế, chính trị, xã hội đến vùng sâu, vùng xa của tỉnh; các cuộc vận động được thực hiện khá đồng bộ và hiệu quả đáng khích lệ.
 1.  Sơ lượt lịch sử Công đoàn Giáo dục tỉnh Cà Mau :
- Từ ngày thành lập đến nay Công đoàn Giáo dục tỉnh Cà Mau trải qua 7 lần Đại hội.
- Năm 1976, ông Nguyễn Việt Phương được chỉ định làm thư ký Công đoàn Giáo dục tỉnh Cà Mau. (nay là chủ tịch).
- Năm 1978 ghép hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu thành tỉnh Minh Hải. Đại hội lần thứ I Công đoàn Giáo dục tỉnh Minh Hải diễn ra 1 ngày ngày 17/3/1978. Tại Đại hội bầu Ban chấp hành khoá I gồm 11 người; Ban Thường vụ 3 người; ông Nguyễn Việt Phương được bầu làm Thư ký (nay là chủ tịch); ông Tống Minh Tân làm phó ban Thư ký.
- Đại hội lần thứ II Công đoàn Giáo dục tỉnh Minh Hải diễn ra trong 2 ngày, vào ngày 24, 25/02/1983. Tại Đại hội bầu Ban chấp hành khoá II gồm 13 người; Ban Thường vụ 3 người; ông Tống Minh Tân được bầu làm Thư ký (nay là chủ tịch); ông Vũ Bạ làm phó ban Thư ký.
- Đại hội lần thứ III Công đoàn Giáo dục tỉnh Minh Hải diễn ra trong 2 ngày, vào ngày 5,6/3/1988. Tại Đại hội bầu Ban chấp hành khoá III gồm 15 người; Ban Thường vụ 5 người; ông Tống Minh Tân tái đắc cử bầu làm chủ tịch; ông Vũ Bạ phó chủ tịch.
- Đại hội lần thứ IV Công đoàn Giáo dục tỉnh Minh Hải diễn ra trong hai ngày, vào ngày 16,17/02/1993. Tại Đại hội bầu Ban chấp hành khoá IV gồm 17 người; Ban Thường vụ 5 người; ông Nguyễn Văn Tấn được bầu làm chủ tịch; bà Nguyễn Thị Kim Toan phó chủ tịch.
* Ngày 01/01/1997 tách tỉnh Minh Hải thành hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu, ông Nguyễn Văn Tấn chuyển về Bạc Liêu; Ban chấp hành bầu bổ sung ông Nguyễn Minh Đáng làm chủ tịch.
- Đại hội lần thứ V Công đoàn Giáo dục tỉnh Cà Mau diễn ra trong hai ngày, vào ngày 20,21/ 3/1998. Tại Đại hội bầu Ban chấp hành khoá V gồm 17 người; Ban Thường vụ 5 người; ông Nguyễn Minh Đáng được bầu làm chủ tịch; bà Nguyễn Thị Kim Toan phó chủ tịch.
* Tháng 02/2003 ông Nguyễn Minh Đáng được Công đoàn Giáo dục Việt Nam rút về chịu trách nhiệm quản lý khu vực phía Nam; Ban chấp hành bầu bổ sung ông Trần Thanh Bình làm chủ tịch.
 - Đại hội lần thứ VI Công đoàn Giáo dục tỉnh Cà Mau, diễn ra trong hai ngày, vào ngày 9,10/5/2003. Tại Đại hội bầu Ban chấp hành khoá VI gồm 19 người; Ban Thường vụ 5 người; ông Trần Thanh Bình được bầu làm chủ tịch; bà Nguyễn Thị Kim Toan phó chủ tịch.
 - Đại hội lần thứ VII Công đoàn Giáo dục tỉnh Cà Mau, diễn ra trong hai ngày, vào ngày 24,25/3/2008. Tại Đại hội bầu Ban chấp hành khoá VII gồm 21 người; Ban Thường vụ 7 người; ông Trần Thanh Bình được tái đắc cử bầu lại làm chủ tịch; ông Nguyễn Trường Giang và bà Đặng Thuỳ Phương phó chủ tịch.
 * Đại hội lần thứ I (1978), trong toàn tỉnh chỉ có 2.869 cán bộ, giáo viên; 1.017 công đoàn viên. Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục các huyện, thị chỉ có 3 người và 96 Công đoàn cơ sở, kể cả khối trực thuộc.
* Từ Đại hội lần thứ VII (2008) đến nay toàn tỉnh có 16.293/8.311 nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên; 15.577/7.939 nữ công đoàn viên; 518 Công đoàn cơ sở, kể cả khối trực thuộc; Ban chấp hành 8 huyện và thành phố có từ 15 đến 17 người; Ban Thường vụ có 5 người.
2. Các hoạt động nổi bật :
2.1. Công tác chăm lo đời sống :
        Việc thực hiện chế độ, chính sách cho đội ngũ nhà giáo và lao động được các cấp, các ngành quan tâm đúng mức, tạo mọi điều kiện thuận lợi để mọi người an tâm trong công tác, giảng dạy. Hầu hết các Công đoàn cơ sở xây dựng được quỹ tương trợ, nhằm hỗ trợ cho những nhà giáo và lao động có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, trong học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Tính đến nay số tiền quỹ tương trợ ở các Công đoàn cơ sở trên phạm vị toàn tỉnh là 7,9 tỷ và hỗ trợ cho 4.687 nhà giáo. Mặt khác Công đoàn giáo dục các cấp vận động các đơn vị, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm xây dựng 15 căn nhà công vụ cho giáo viên và được Liên đoàn Lao động tỉnh, huyện, thành phố hỗ trợ xây dựng, sửa chữa cho 147 căn nhà giáo viên nghèo từ quỹ Mái ấm Công đoàn.
2.2. Các  phong trào :
 * Phong trào thi đua “Dạy tốt học tốt” được chú trọng và phát huy cao trong đội ngũ nhà giáo và lao động. Từ năm học 2000 - 2001 đến này toàn ngành có 6.236 giáo viên dạy giỏi các cấp (kể cả vòng toàn quốc), ở tất cả các ngành học, bậc học.
 * Phong trào viết sáng kiến, kinh nghiệm khá sôi nổi và hiệu quả thiết thực. Từ khi phát động viết sáng kiến, kinh nghiệm đến nay ngành Giáo dục - Đào tạo Cà Mau công nhận hàng ngàn sáng kiến, kinh nghiệm; chỉ tính riêng năm học 2009 - 2010 có 1.082 sáng kiến, kinh nghiệm đựơc công nhận cấp tỉnh.
 * Phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” được củng cố và có bước phát triển, năm sau cao hơn năm trước. Số cán bộ, giáo viên nữ được công nhận nữ “Hai giỏi” một năm, 5 năm ở năm 2010 là 6.120 chị, trong đó 5 năm 3.918 chị.
 * Phong trào từ thiện, Đền ơn đáp nghĩa : Với tinh thần, tương thân, tương ái, “Lá lành đùm lá rách”, “Uống nước nhớ nguồn”, trong nhiều năm qua đội ngũ nhà giáo và lao động trong ngành tích cực hưởng ứng, tự nguyện tham gia đóng góp qũy “Đền ơn Đáp nghĩa”, quỹ “Vì người nghèo”, qũy thiên tai, bão lũ, quỹ “Mái ấm Công đoàn” và nhiều loại quỹ khác do các cấp, các ngành vận động.
 Năm 2010 toàn ngành đóng góp quỹ “Đền ơn Đáp nghĩa” 1,6 tỷ; quỹ “Vì người nghèo” 609 triệu; quỹ bão lũ 267 triệu; quỹ “Mái ấm Công đoàn” 195 triệu; hỗ trợ cán bộ, giáo viên bệnh hiểm nghèo 107 triệu......
2.3. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ :
        Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ Công đoàn luân được các cấp quam tâm chỉ đạo kịp thời; tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác và giảng dạy.
- Về trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn của cán bộ, giáo viên :
      + Mầm non đạt chuẩn      : 92%      (trong đó 4,2% trên chuẩn).
      + Tiểu học đạt chuẩn       : 99,8%    (trong đó 24,71% trên chuẩn).
      + THCS đạt chuẩn           : 92,66%  (trong đó 22,11% trên chuẩn).
      + THPT đạt chuẩn            : 99,43%  (trong đó 1,12% trên chuẩn).
      + TTGDTX đạt chuẩn        : 95,66%  (trong đó 1,3% trên chuẩn).
      + CĐSP đạt chuẩn           : 100% (trong đó 23,69% trên chuẩn).
      + Đội ngũ cán bộ quản lý trường học đạt chuẩn 100% (trong đó 53,68% trên chuẩn).
- Cán bộ Công đoàn Giáo dục các cấp đã được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ 96,7%.
- Tiếp tục đào tạo chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo, nhằm đáp ứng nhu cầu đổi mới sự nghiệp Giáo dụac - Đào hiện nay. Năm học 2009 - 2010 và 2010 - 2011 số cán bộ, giáo viên  đang theo học các lớp như sau :
      + Nghiên cứu sinh (tiến sĩ)       : 17/6 nữ.
      + Cao học (thạc sĩ)                  : 25/9 nữ.
      + Đại học                                : 1.138/421 nữ.
      + Cao đẳng                             : 798/201 nữ.
      + Ngoại ngữ                            : 1.097/336 nữ.
      + Tin học                                 : 1.544/311 nữ.
      + Quản lý giáo dục                   : 741/110 nữ.
      + Trung cấp chính trị                 : 866/202 nữ.
      + Cao cấp chính trị                   : 104/46 nữ.
2.4. Công tác xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh, phát triển đoàn viên mới, đảng viên mới :
- Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Công đoàn; do vậy ngay từ đầu năm học Công đoàn Giáo dục các cấp có nhiều hình thức, biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động trên mọi lĩnh vực, nhằm đạt và vượt chỉ tiêu do Công đoàn cấp trên qui định. Trong 10 năm qua từ năm học 2000 - 2001 đến nay Công đoàn cơ sở vững mạnh đều đạt và vượt chỉ tiêu; riêng năm học 2009 - 2010 Công đoàn cơ sở vững mạnh đạt 95.4% vượt chỉ tiêu 1,03%, trong đó có 18,6% Công đoàn vững mạnh xuất sắc.
- Công tác phát triển đoàn viên mới, đảng viên mới được các cấp Công đoàn Giáo dục quan tâm sâu sắc; đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đồng thời tạo điều kiện cho mỗi cá nhân phát huy khả năng của mình trong công tác và giảng dạy. Năm 2010 toàn ngành phát triển 1.455 đoàn viên Công đoàn, tỷ lệ 2,4% vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra 1,2%; giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng chăm bồi 2.365 người; được kết nạp vào Đảng 771 người nâng tổng số đảng viên toàn ngành lên 4.996 đạt tỷ lệ 30,7% so với tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên của ngành, vượt chỉ tiêu 0,17%.
3. Cuộc vận động xã hội hoá giáo dục :
Cuộc vận động xã hội hoá giáo dục được đẩy mạnh, phong trào hiến đất cất trường đựoc duy trì và có bước phát triển đáng khích lệ. Chỉ tính từ năm học 2009 - 2010 đến nay, đặc biệt sau ngày Hội giáo dục của tỉnh, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, các tập đoàn, các mạnh thường quân và nhiều tập thể, cá nhân khác đã đóng góp cho ngành Giáo dục - Đào tạo với số tiền 13,4 tỷ trong đó 11 tỷ ủng hộ tiền đò cho học sinh có hoàn cảnh kho khăn đi học bằng phương tiện đò. Tập vở học sinh 398.586 quyển; cập học sinh 112.644 cái; xe đạp 7.416 chiếc; áo phao 11.229 cái; sách giáo khoa 15.114 quyển; hiến đất cất trường 41.477m2; 1.213 xuất học bổng và nhiều hiện vật khác.
III. CÁC HÌNH THỨC ĐƯỢC KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH CÀ MAU :
 - Năm học 2000 - 2001 được Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc.
  - Từ năm học 2001 - 2002 đến năm học 2005 - 2006 được Công đoàn Giáo dục Việt Nam tăng Bằng khen.
 - Năm học 2006 - 2007 được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc.
 - Năm học 2007 - 2008; 2008 - 2009 và 2009 - 2010 được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen.
 
 

LÃNH ĐẠO CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH CÀ MAU - KHÓA VII

(NHIỆM KỲ: 2008-2013) 

--------oo00oo--------
 
TT Họ và tên Chức vụ ĐT cơ quan ĐT
01 Trần Thanh Bình Chủ tịch 3822410 0918244210
02 Nguyễn Trường Giang Phó Chủ tịch 3822410 0916575796
03 Đặng Thùy Phương Phó Chủ tịch 3822410 0918708102

 


 LINK liên kết
Đóng


 Quảng cáo
Đóng

 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 20
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 20

Người dùng Online: Lượt truy cập: