Văn bản hành chính » Văn bản Sở GD&ĐT
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Văn bản Sở Giáo dục và Đào tạo
Đóng
Tổ chức cán bộ (8) Giáo dục phổ thông (3)
Văn phòng Sở (8) Giáo dục mầm non (3)
Công nghệ thông tin (22) Kế hoạch - Tài chính (3)
Cơ sở vật chất - Thiết bị trường học (2) Khảo thí (5)
Chế độ, chính sách (0) Kiểm định CLGD (9)
Phòng Giáo dục thường xuyên -GDCN (10) Công tác Pháp chế. Xây dựng, rà soát văn bản QPPL (22)
Thanh tra, kiểm tra (10) Phổ biến, giáo dục pháp luật. Cải cách hành chính (2)
Thi đua - Khen thưởng (8)Tìm kiếm chi tiết

STTXemSố ký hiệuNgày kýTrích yếu
1   1567/TB-SGDĐT05/06/2017Về việc nộp hồ sơ nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở 2017
2   1482/QĐ-SGDĐT30/05/2017Quyết định ban hành Quy chế làm việc của cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau
3   2017/HD-XHHT01/03/2017Các văn bản hướng dẫn xây dựng XHHT và trung tâm HTCĐ
4   SGDĐT-GDCN-TX02/02/2017Đề cương báo cáo XD-XHHT dành cho sở, ngành và đơn vị cấp tỉnh.
5   204a/SGDĐT-GDTX24/01/2017Các phụ lục hướng dẫn báo cáo xây dựng các mô hình học tập.
6   204b/SGDĐT-GDTX24/01/2017Mẫu đăng ký xây dựng "Cộng đồng học tập" cấp xã
7   204c/SGDĐT-GDTX24/01/2017Mẫu đăng ký các mô hình học tập theo quyết định 281/QĐ-TTg
8   2017/SGDĐT-GDTX01/01/2017Biểu mẫu báo cáo đối với GDTX và XD-XHHT
9   SGDĐT-GDCN-TX26/10/2016Các biểu mẫu HD đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" của huyện
10   SGDĐT-GDCN-TX26/10/2016Các biểu mẫu HD đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" của xã
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp
 Video
Đóng
 Quảng cáo
Đóng

 LINK liên kết
Đóng


 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 36
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 36

Người dùng Online: Lượt truy cập: