Văn bản hành chính » Văn bản Sở GD&ĐT
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng


 Văn bản Sở Giáo dục và Đào tạo
Đóng
Tổ chức cán bộ (7) Giáo dục phổ thông (3)
Văn phòng Sở (7) Giáo dục mầm non (3)
Công nghệ thông tin (22) Kế hoạch - Tài chính (3)
Cơ sở vật chất - Thiết bị trường học (2) Khảo thí (5)
Chế độ, chính sách (0) Kiểm định CLGD (9)
Giá dục chuyên nghiệp - GDTX (0) Công tác Pháp chế. Xây dựng, rà soát văn bản QPPL (22)
Thanh tra, kiểm tra (10) Phổ biến, giáo dục pháp luật. Cải cách hành chính (2)
Thi đua - Khen thưởng (8)Tìm kiếm chi tiết

STTXemSố ký hiệuNgày kýTrích yếu
1   2865/SGDĐT-VP05/10/2016Về việc thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016-2017
2   890/KT-KĐCLGD26/05/2016Hướng dẫn đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016
3   1513/SGDĐT-GDCN-GDTX15/05/2016Chấn chỉnh hoạt động đào tạo, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học
4   SGDĐT-GDCN-TX18/03/2016Mẫu báo cáo sau khai giảng và quý về đào tạo ngoại ngữ, tin học
5   840/SGDĐT-GDCN-GDTX15/03/2016Các biểu mẫu báo cáo tổng kết năm học về GDTX
6   BC-BGDĐT02/12/2015Tài liệu phục vụ Hội thảo đổi mới công tác thanh tra năm 2015
7   2360/SGDĐT-CNTTTBTV21/10/2015Về việc thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2015-2016
8   54/KH-TTr24/08/2015Kế hoạch công tác thanh tra năm học 2015-2016
9   01/ĐA25/06/2015Đề án mẫu sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế
10   56/2005/NĐ-CP09/06/2015Về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp


 Video
Đóng
Về Đất Mũi: Phần 1
 


 Quảng cáo
Đóng Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 5
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 5

Người dùng Online: Lượt truy cập: