Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Khảo thí và Quản lý CLGD
Đóng
Coi trọng công tác kiểm định chất lượng

[ Cập nhật vào ngày (23/01/2018) ] - [ Số lần xem: 105 ]

Những năm qua công tác kiểm định chất lượng giáo dục được Sở GD và ĐT tích cực thực hiện nhằm đánh giá mức độ đạt được về chất lượng giáo dục đối với các nhà trường. Đến nay, ở các bậc học, các nhà trường đã triển khai nghiêm túc việc thực hiện việc tự đánh giá chất lượng theo đúng quy trình từ mã hóa, xử lý, sắp xếp thông tin minh chứng đến tổng hợp báo cáo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.


Tính đến ngày 22/01/2018, Sở GD&ĐT Cà Mau đã công nhận 56 trường đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục. Trong đó có: 38 trường mầm non; 10 trường tiểu học; 07 trường THCS (và một trường THCS đang đánh giá ngoài); 01 trường THPT.

Hằng năm, Sở GD và ĐT đã chỉ đạo phòng GD và ĐT các huyện, thành phố, các trường học thực hiện nghiêm túc công tác KĐCLGD. Thông qua KĐCLGD, các nhà trường phải thực hiện tự đánh giá và đánh giá ngoài. Đây là quá trình cơ sở giáo dục tự xem xét, đối chiếu với các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng để báo cáo về tình trạng chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục - dạy học, nghiên cứu khoa học, nhân lực, cơ sở vật chất cũng như các vấn đề liên quan khác, từ đó tiến hành điều chỉnh nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng.

Trên cơ sở sự chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GD và ĐT, ngành đã tập trung cao cho một số nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác KĐCLGD ở các bậc học như: Kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác KĐCLGD ở các đơn vị; tổ chức nghiêm túc, đúng quy chế, công bằng, khách quan trong các kỳ xét, thi tốt nghiệp, tuyển sinh các lớp đầu cấp, kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hoá; tổ chức đánh giá ngoài đối với các cơ sở giáo dục… Các đơn vị giáo dục trên địa bàn tỉnh đều tổ chức quán triệt nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông và trường mầm non. Qua đó, giúp mỗi cán bộ, giáo viên hiểu rõ sự cần thiết về kiểm định chất lượng đối với nâng cao chất lượng giáo dục của mỗi nhà trường.

Do có sự chỉ đạo sâu sát, hầu hết các trường học trong tỉnh đều tự đánh giá, xem xét, kiểm tra các điểm mạnh, điểm yếu của từng tiêu chí, từ đó xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng và có các biện pháp thực hiện để đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng nhằm không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục. Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục còn tập trung xây dựng hệ thống ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra bảo đảm chuẩn kiến thức kỹ năng, phân loại các đối tượng học, đồng thời quản lý chặt chẽ việc thực hiện các quy định chuyên môn trong dạy học, ra đề, chấm chữa bài kiểm tra theo chuẩn kiến thức kỹ năng… đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. Để đạt được các kết quả KĐCLGD theo từng cấp độ, các nhà trường dựa trên kết quả đánh giá chặt chẽ của 5 tiêu chuẩn gồm: Tổ chức và quản lý nhà trường; chất lượng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh; cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học; quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội; hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục. 
Thành Phương

Xem thêm: Hoạt động chuyên môn


Các ý kiến của bạn đọc

 Video
Đóng
 LINK liên kết
Đóng


 Quảng cáo
Đóng

 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 52
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 52

Người dùng Online: Lượt truy cập: