Tìm kiếm
Đóng


 Khảo thí và Quản lý CLGD
Đóng

Ngày 01/8/2017, Sở GD&ĐT Cà Mau đã ban hành quyết định số 2108/QĐ-SGDĐT về việc Thành lập Đoàn đánh giá ngoài Trường tiểu học Việt Khái 2, huyện Phú Tân.


Ngày 14/4/2017, Sở GD&ĐT Cà Mau đã ban hành quyết định số 980/QĐ-SGDĐT về việc thành lập Đoàn đánh giá ngoài Trường mẫu giáo Hướng Dương, huyện Phú Tân.


Ngày 29/3/2017, Sở GD&ĐT Cà Mau đã ban hành quyết định số 801/QĐ-SGDĐT về việc Thành lập Đoàn đánh giá ngoài Trường tiểu học Tân Hưng 1, huyện Cái Nước.


Sở GD&ĐT Cà Mau đã ban hành quyết định số 765/QĐ-SGDĐT ngày 24/3/2017 về việc thành lập Đoàn đánh giá ngoài Trường THCS Tân Hưng, huyện Cái Nước.


Ngày 24/3/2017, Sở GD&ĐT Cà Mau đã ban hành quyết định số 766/QĐ-SGDĐT về việc thành lập Đoàn đánh giá ngoài Trường mẫu giáo xã Viên An, huyện Ngọc Hiển.


Ngày 23/3/2017, Sở GD&ĐT Cà Mau đã ban hành quyết định số 749/QĐ-SGDĐT về việc Công nhận Trường tiểu học Việt Thắng 1, huyện Phú Tân đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 2.


Ngày 11/02/2017, thực hiện quyết định số 3618/QĐ-SGDĐT ngày 23/12/2016 của Giám đốc Sở GD&ĐT Cà Mau, Đoàn đánh giá ngoài tiến hành khảo sát chính thức Trường THCS xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn.


Đó là kết quả đạt được của công tác khảo thí, kiểm định chất lượng Sở giáo dục Cà Mau.


Ngày 07/02/2017, Sở GD&ĐT Cà Mau đã ban hành quyết định số 284/QĐ-SGDĐT về việc Thành lập Đoàn đánh giá ngoài Trường tiểu học Việt Thắng 1, huyện Phú Tân.


Sở GD&ĐT Cà Mau đã ban hành quyết định số 285/QĐ-SGDĐT ngày 07/02/2017 về việc Thành lập Đoàn đánh giá ngoài Trường THCS Việt Thắng, huyện Phú Tân.
 Video
Đóng


 Quảng cáo
Đóng Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 61
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 61

Người dùng Online: Lượt truy cập: