Tìm kiếm
Đóng


 Khảo thí và Quản lý CLGD
Đóng

Ngày 06/12/2017, Sở GD&ĐT Cà Mau đã ban hành quyết định số 3298/QĐ-SGDĐT về việc thành lập Đoàn đánh giá ngoài Trường tiểu học Lê Quý Đôn, thành phố Cà Mau.


Ngày 30/11/2017, Sở GD&ĐT Cà Mau đã ban hành quyết định số 3232/QĐ-SGDĐT về việc Thành lập Đoàn đánh giá ngoài Trường mẫu giáo Tân Dân, huyện Đầm Dơi.


Sở GD&ĐT Cà Mau đã ban hành quyết định số 3184/QĐ-SGDĐT ngày 24/11/2017 về việc Thành lập Đoàn đánh giá ngoài Trường THCS xã Lâm Hải, huyện Năm Căn


Ngày 03/11/2017, Sở GD&ĐT Cà Mau đã ban hành quyết định số 2973/QĐ-SGDĐT về việc Thành lập Đoàn đánh giá ngoài Trường tiểu học Tân Nghiệp A, huyện Phú Tân.


Những năm qua công tác kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) được Sở GD và ĐT Cà Mau tích cực thực hiện nhằm đánh giá mức độ đạt được về chất lượng giáo dục đối với các nhà trường.


Ngày 25/9/2017, Sở GD&ĐT Cà Mau đã ban hành quyết định số 2623/QĐ-SGDĐT về việc Công nhận Trường THCS Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 2.


Ngày 07/9/2017, Sở GD&ĐT Cà Mau đã ban hành quyết định số 2427/QĐ-SGDĐT về việc Thành lập Đoàn đánh giá ngoài Trường mẫu giáo Hoa Tường Vi, huyện Phú Tân


Tính đến đầu năm học 2017 - 2018, tỉnh Cà Mau đã có 48 trường học được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục; trong đó, có 38 trường mầm non, 06 trường tiểu học, 03 trường THCS và 01 trường THPT.


Trong năm học 2016-2017, công tác kiểm định chất lượng giáo dục được Sở giáo dục và đào tạo Cà Mau chú trọng quan tâm.


Ngày 16/8/2017, Sở GD&ĐT Cà Mau đã ban hành quyết định số 2243/QĐ-SGDĐT về việc Thành lập Đoàn đánh giá ngoài Trường THCS Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân.
 Video
Đóng


 Quảng cáo
Đóng Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 10
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 10

Người dùng Online: Lượt truy cập: