Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Công nghệ thông tin
Đóng
Số hóa dữ liệu các loại hồ sơ, sổ nghiệp vụ cán bộ, giáo viên

[ Cập nhật vào ngày (03/09/2018) ] - [ Số lần xem: 129 ]

Ứng dụng công nghệ thông tin trong các trường học luôn được ngành Giáo dục và Đào tạo Cà Mau triển khai có hiệu quả. Cùng với việc tăng cường đầu tư các trang thiết bị phục vụ công tác dạy học, việc phát động, hưởng ứng các cuộc thi tìm hiểu kiến thức trên mạng internet, sử dụng giáo án điện tử trong dạy học đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.


Xác định việc ứng dụng công nghệ thông tin sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục về mọi mặt nên Sở Giáo dục và Đào tạo đã tăng cường đầu tư các trang thiết bị, phòng học Tin học, tiếng Anh tại các trường, khuyến khích giáo viên, học sinh không ngừng bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ công nghệ thông tin ở mọi lúc, mọi nơi…

Theo đó, hiện hệ thống hạ tầng và thiết bị công nghệ thông tin toàn ngành được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, an ninh mạng được tăng cường triển khai đồng bộ tại cơ quan Sở GD&ĐT và các đơn vị, trường học. Thực hiện nghiên cứu áp dụng linh hoạt, hiệu quả các hình thức đầu tư, đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công nghệ thông tin được quan tâm. Nhiều đơn vị, trường học đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá một cách sáng tạo, thiết thực và hiệu quả phù hợp với thực tế của đơn vị. Xây dựng kho bài giảng E-learning trực tuyến đáp ứng nhu cầu tự học và học tập suốt đời của người học, thu hẹp khoảng cách tiếp cận các dịch vụ GD&ĐT có chất lượng của người học giữa các địa bàn.

1_ajqp.jpg

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau vừa ban hành công văn chỉ đạo các đơn vị tăng cường quản lý và sử dụng hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường giai đoạn 2018-2020. Trong đó, yêu cầu các đơn vị triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn bộ công tác giáo dục và đào tạo, số hóa dữ liệu các loại hồ sơ, sổ nghiệp vụ và được lưu trữ trực tuyến trên máy chủ bảo mật.

Đồng thời, sở cũng yêu cầu các đơn vị cần tuyên truyền, vận động đến tất cả công chức, viên chức, nhân viên và học sinh tham gia tích cực vào việc quản lý và sử dụng hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường…

Sở GD&ĐT cũng duy trì hệ thống thông tin qua website và email để triển khai văn bản chỉ đạo, điều hành, phản ánh các hoạt động của ngành và các cơ sở giáo dục, đào tạo; nêu gương điển hình, người tốt việc tốt; tiếp thu ý kiến góp ý của xã hội, nhân dân để kịp thời điều chỉnh các quyết định trong quản lý nhà nước và điều hành các hoạt động giáo dục và đào tạo, đảm bảo hiệu quả và phù hợp với thực tiễn…

 
Nguyễn Minh

Xem thêm: Hoạt động chuyên môn


Các ý kiến của bạn đọc

 Video
Đóng
 LINK liên kết
Đóng


 Quảng cáo
Đóng

 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 42
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 42

Người dùng Online: Lượt truy cập: