Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Giáo dục Chuyên nghiệp - ĐTBD
Đóng
Toàn tỉnh có 100% cán bộ quản lý giáo dục và 99,84% giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên

[ Cập nhật vào ngày (23/08/2017) ] - [ Số lần xem: 337 ]

Theo thống kê của Sở giáo dục Cà Mau, tính đến 31/5/2017, ngành giáo dục Cà Mau có tổng số giáo viên mầm non và phổ thông trong biên chế là 12.977 biên chế (biên chế được giao năm 2017 là 14.247), giáo viên hợp đồng là 1.275 người.


Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 100% cán bộ quản lý giáo dục và 99,84% giáo viên mầm non và phổ thông đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên (theo chuẩn cũ). Trong đó, tỷ lệ trình độ đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn của cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên cụ thể là: Mầm non: 1.370/1.381 người, đạt 99,2%; Tiểu học: 6.352/6.356 người, đạt 99,93%; Trung học cơ sở: 3.568/3.572 người, đạt 99,9% và Trung học phổ thông: 1.666/1.668 người, đạt 99,9%.

adt13.jpg

Sở GDĐT đã tích cực triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục; thực hiện các chuẩn nghề nghiệp giáo viên và chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới; bám sát tiêu chuẩn và quy trình lựa chọn giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục phổ thông cốt cán, thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, trường học trong công tác bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
Thu Hương

Xem thêm: Tin trong ngành giáo dục


Các ý kiến của bạn đọc

 LINK liên kết
Đóng


 Quảng cáo
Đóng

 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 17
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 17

Người dùng Online: Lượt truy cập: