Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Giáo dục Chuyên nghiệp - ĐTBD
Đóng
Hướng dẫn triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên năm 2015

[ Cập nhật vào ngày (12/05/2015) ] - [ Số lần xem: 1475 ]

Để triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm 2015 đạt kết quả tốt, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các sở giáo dục và đạo tạo thực hiện một số nội dung như sau:       

          1. Tiếp tục triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên theo Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành theo Thông tư 26-2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó, cần chú ý việc triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên phải gắn kết chặt chẽ với việc triển khai đánh giá giáo viên và cán bộ quản lý theo Chuẩn và theo chỉ đạo đổi mới giáo dục của Ngành để từng bước cải thiện và nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục qua từng năm.

          2. Ngoài nội dung bồi dưỡng theo nhiệm vụ chỉ đạo chuyên môn hàng năm của các Vụ, Cục, Chương trình, Dự án thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (nội dung 1) và nội dung bồi dưỡng theo tài liệu địa phương và theo nội dung của các dự án khác (nội dung 2), các sở giáo dục và đào tạo cần lưu ý khi xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm 2015, đối với nội dung bồi dưỡng tự chọn (nội dung 3) phải được xây dựng trên cơ sở nhu cầu đề xuất của giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, tránh tình trạng áp đặt một số mô đun bồi dưỡng như một số địa phương đã thực hiện trong thời gian qua.

          3. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường hình thức bồi dưỡng thường xuyên qua mạng, bồi dưỡng thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn và tự bồi dưỡng theo phương châm học tập suốt đời. Đồng thời, đẩy mạnh công tác kiểm tra, đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên. Phát huy vai trò của đội ngũ chuyên gia, giáo viên cốt cán trong việc kiểm tra, hướng dẫn và bồi dưỡng giáo viên tại chỗ.

 

Nội dung chi tiết của văn bản đề nghị xem tại tệp đính kèm.
Tập tin đính kèm

CMH- theo Bộ GD&ĐTCác ý kiến của bạn đọc

 LINK liên kết
Đóng


 Quảng cáo
Đóng

 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 90
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 90

Người dùng Online: Lượt truy cập: