Tin tức - Sự kiện » Tin trong ngành giáo dục
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Tin trong ngành giáo dục
Đóng
Sở GD& ĐT Cà Mau họp xét các điển hình tiên tiến trong tỉnh giai đoạn 2015- 2020

[ Cập nhật vào ngày (13/05/2020) ] - [ Số lần xem: 174 ]

Để cho buổi tuyên tương các tập thể và cá nhân điển hình tiến tiến cấp tỉnh của ngành GD&ĐT thành công tốt đẹp, Giám đốc Sở GD&ĐT Cà Mau Nguyễn Minh Luân đã chủ trì Hội đồng thi đua của ngành, họp xét thành công các điển hình tiên tiến, xuất sắc trong ngành GD&ĐT tỉnh Cà Mau giai đoạn 2015- 2020.Có 83 tập thể và cá nhân được tuyển chọn lần này, trong đó, có 42 tập thể và 41 cá nhân tại các huyện, Tp trong tỉnh được Sở GD&ĐT chốt danh sách lần cuối cùng để vinh danh trong toàn ngành.

Được biết, đối với tập thể các đơn vị, trường học có thể sẽ tăng lên trong vài ngày tới.

Tổ chức tuyên tương các tập thể và cá nhân điển hình tiến tiến cấp tỉnh của ngành GD&ĐT, nhằm khơi dậy, tạo động lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên toàn ngành, phát huy mạnh mẽ nội lực, không ngừng thi đua dạy tốt, học tốt, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản , toàn diện giáo dục và đào tạo.

Việc họp xét các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc là cuộc tổng kết, đánh giá kết quả và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước của ngành GD&ĐT tỉnh Cà Mau, giai đoạn 2015-2020. Qua đó, nhằm khẳng định những kết quả đạt được và chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và có giải pháp phù hợp nhằm góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới.

Buổi tuyên tương các tập thể và cá nhân điển hình tiến tiến cấp tỉnh của ngành GD&ĐT dự kiến diễn ra vào tuần tới./.
Thông SắcCác ý kiến của bạn đọc

 Quảng cáo
Đóng

 LINK liên kết
Đóng


 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 144
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 144

Người dùng Online: Lượt truy cập: