Tin tức - Sự kiện » Tin trong ngành giáo dục
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Tin trong ngành giáo dục
Đóng
Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam (21/4)

[ Cập nhật vào ngày (19/04/2017) ] - [ Số lần xem: 133 ]

Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau vừa ban hành công văn hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam (21/4).


Thông qua việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam (21/4) nhằm xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống xã hội, trong các đơn vị trường học, học sinh, sinh viên...

Theo đó, các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam (21/4) tập trung giới thiệu, quảng bá giới thiệu hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa, khoa học, kỹ thuật, tiềm năng và thành tựu phát triển kinh tế - xã hội. Tổ chức triển lãm sách, xuất bản phẩm với nội dung  phát động phong trào xây dựng văn hóa đọc thông qua các hoạt động phong phú, sâu rộng của các tổ chức, đoàn thể xã hội.

6362589876106373401003.jpg

Tổ chức ngày hội đọc sách, giới thiệu sách theo chủ đề tại các trường học. Phát động phong trào đọc sách trong thư viện nhà trường; trưng bày sách trong khuôn viên nhà trường; tổ chức các hoạt động ngoại khóa...Phát động, tổ chức các phong trào, chương trình thu gom sách, ủng hộ sách, hỗ trợ cho các vùng sâu, vùng xa, khu vực khó khăn. Qua đó, khuyến khích xây dựng và phát triển mô hình thư viện trường học thân thiện với các hình thức tổ chức phong phú, đa dạng, hấp dẫn, phù hợp với từng cấp học, ngành học. Đồng thời, xây dựng văn hóa đọc trong học sinh, sinh viên.

 
Mạnh Thắng

Xem thêm: Tin trong ngành giáo dục


Các ý kiến của bạn đọc

 Video
Đóng
 Quảng cáo
Đóng

 LINK liên kết
Đóng


 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 47
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 47

Người dùng Online: Lượt truy cập: