Tin tức - Sự kiện » Chính sách, pháp luật
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Chính sách, pháp luật
Đóng
Xây dựng văn hóa công vụ trong cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau theo hướng "Chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, năng động và hiệu quả"

[ Cập nhật vào ngày (02/12/2019) ] - [ Số lần xem: 60 ]

Công vụ là phục vụ nhà nước, phục vụ nhân dân, gắn với quyền lực nhà nước, là hoạt động của cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ được giao. Trong các tài liệu nghiên cứu về công vụ, người ta xác định “công vụ là một loại hoạt động mang tính quyền lực - pháp lý được thực thi bởi đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước hoặc những người khác khi được nhà nước trao quyền nhằm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước trong quá trình quản lý toàn diện các mặt hoạt động của đời sống xã hội”. Công vụ thường gắn liền với văn hóa công vụ, là đề cập đến những giá trị cơ bản của hoạt động công vụ, của người thực thi công vụ, của một quốc gia, một khu vực. Các quốc gia tiến bộ đều mong muốn có được một nền công vụ chuyên nghiệp, trong sạch, dân chủ, khách quan đảm bảo bộ máy nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả nhằm phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Tập tin đính kèm

Phan Hồng Phúc Theo Sở Giáo dục và Đào tạo

Xem thêm: Tin trong ngành giáo dục


Các ý kiến của bạn đọc

 Quảng cáo
Đóng

 LINK liên kết
Đóng


 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 152
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 152

Người dùng Online: Lượt truy cập: