Tin tức - Sự kiện » Chính sách, pháp luật
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Chính sách, pháp luật
Đóng
Kế hoạch phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mâm non, giáo dục phô thông, giáo đục thường xuyên năm 2019

[ Cập nhật vào ngày (13/07/2019) ] - [ Số lần xem: 55 ]
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch phòng,chống bạo lực học đường (BLHĐ) trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên năm 2019.


Kế hoạch nhằm xác định các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, chống BLHĐ trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phô thông, giáo dục thường xuyên.

Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của kế hoạch là: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về phòng chống BLHĐ; Xây dựng các tài liệu hướng dẫn tích hợp lồng ghép nội dung phòng, chống BLHĐ vào nội dung một sô môn học và hoạt động giáo dục; Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng. chông BLHĐ; Tô chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động về công tác phòng, chông BLHĐ; Hoàn thiện thẻ chế triển khai công tác phòng, chống BLHĐ; Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống BLHĐ tại cơ quan quản lý giáo dục các cấp, cơ sở giáo dục…

 

Thanh DuyCác ý kiến của bạn đọc

 Quảng cáo
Đóng

 LINK liên kết
Đóng


 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 46
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 46

Người dùng Online: Lượt truy cập: