Tin tức - Sự kiện » Chính sách, pháp luật
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng


 Chính sách, pháp luật
Đóng

Đó là một trong những nhiệm vụ cụ thể được ngành giáo dục và đào tạo Cà Mau đưa ra trong Kế hoạch thực hiện phát triển giáo dục bền vững đến năm 2025 định hướng đến năm 2030.


Đó là một trong những mục tiêu cụ thể vừa được ngành giáo dục và đào tạo Cà Mau đề ra trong mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục và đào tạo đến năm 2025 định hướng năm 2030


Bảo hiểm Xã hội tỉnh Cà Mau vừa triển khai thông báo một số điểm mới về công tác bảo hiểm xã hội năm 2018 đến người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế biết để kiểm tra thông tin và phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội điều chỉnh kịp thời.


Đó là một trong những nội dung vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau nêu ra trong kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục đào tạo đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.


Trẻ em mẫu giáo được Nhà nước hỗ trợ tiền ăn trưa bằng 10% mức lương cơ sở/trẻ/tháng (nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định). Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học. Đó là một trong những nội dung được quy định tại Nghị định số 6/2018/NĐ-CP của Chính phủ.


Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 06/2018/NĐ-CP trong đó quy định rõ chính sách đối với 4 đối tượng giáo viên mầm non.


Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành Thông báo nghỉ lễ, tết năm 2018 đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (công chức, viên chức) trong tỉnh


Thực hiện chỉ đạo của Bộ giáo dục, UBND tỉnh Cà Mau về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và lễ hội Xuân năm 2018, Sở giáo dục Cà Mau yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, trường học, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố triển khai đến toàn thể đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, công chức, viên chức, người lao động và người học các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông.


Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau vừa có công văn chỉ đạo các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp.


Nhằm bảo đảm trật tự ATGT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và lễ hội xuân 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản đề nghị các cơ sở giáo dục và đào tạo tổ chức và triển khai có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên.
 Video
Đóng


 Quảng cáo
Đóng Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 82
Members: Thành viên: 4
Tổng: Tổng: 86

Người dùng Online: Lượt truy cập: