Tin tức - Sự kiện » Nghiên cứu giáo dục
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Nghiên cứu Giáo dục
Đóng
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ và chăm lo đời sống nhân dân

[ Cập nhật vào ngày (27/05/2019) ] - [ Số lần xem: 61 ]

Chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Cà Mau”.


CHI BỘ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH

BÁO CÁO THAM LUẬN

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ

và chăm lo đời sống nhân dân

Căn cứ phân công của Ban Thường vụ Đảng ủy Sở GD&ĐT và được sự phân công của Chi bộ Trung tâm GDTX tỉnh, tôi xin báo cáo tham luận chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Cà Mau.

1. Nhận thức về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

1.1. Nhận thức về nhân dân và vị trí của nhân dân trong tư tưởng Hồ Chí Minh:

Quần chúng nhân dân là chủ thể sáng tạo ra lịch sử, là lực lượng quyết định sự phát triển của lịch sử. Lịch sử đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng cũng như trong xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước là minh chứng sinh động khẳng định vị trí và vai trò quan trọng của nhân dân. Ngay từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, nhân dân ta đã tin tưởng, gắn bó và một lòng theo Đảng, đấu tranh cách mạng để đánh đuổi kẻ thù, giành độc lập, tự do. Đồng thời, cũng chính nhân dân là người đã thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình, lựa chọn và bầu ra các cấp chính quyền, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương, cơ sở.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có rất nhiều bài viết, bài nói căn dặn đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng phải yêu thương, tôn trọng và gắn bó mật thiết với nhân dân, thường xuyên làm tốt công tác vận động nhân dân để khơi dậy nguồn sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tiến trình cách mạng. Nhân dân trong tư tưởng và tình cảm của Hồ Chí Minh là tất cả các giai tầng trong xã hội, kiều bào ta ở nước ngoài, cùng có chung một truyền thống lịch sử, một nền văn hóa, một cuộc sống, một vận mệnh, chí hướng tương lai nên cũng có chung một nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước hòa bình, phát triển ngày càng phồn thịnh và bền vững.

1.2. Ý thức tôn trọng nhân dân theo phong cách Hồ Chí Minh:

Trước hết, tôn trọng Nhân dân theo phong cách Hồ Chí Minh được thể hiện là phải có thái độ đánh giá cao vai trò, vị trí của nhân dân. Theo Bác, muốn thật sự tôn trọng nhân dân thì phải hiểu dân. Chính tài dân, sức dân, của dân, quyền dân, lòng dân, sự khôn khéo, hăng hái, ý chí anh hùng đã tạo nên “cái gốc” của dân. Mọi đường lối, chủ trương của Ðảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đều có ảnh hưởng trực tiếp đến người dân, phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của cuộc sống nhân dân, với mục tiêu không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Lợi ích của Đảng, của Nhà nước với lợi ích của nhân dân là thống nhất, đó là lợi ích của cả tập thể, của đông đảo quần chúng nhân dân lao động và của toàn xã hội. Do đó, theo Bác, những vấn đề về đường lối, chính sách, cơ chế tổ chức có liên quan đến tương lai của đất nước rất cần sự tham gia, đóng góp ý kiến của nhân dân, để không chỉ vừa thể hiện sự tôn trọng, phát huy dân chủ mà còn tập hợp được trí tuệ, tinh thần trách nhiệm của nhân dân nhằm hạn chế những sai lầm, khuyết điểm;

Phong cách tôn trọng nhân dân của Hồ Chí Minh xuất phát một cách tự nhiên từ nhân cách, cuộc đời, cái tâm, cái đức vì nước, vì dân của Người. Dù bận rất nhiều công việc, nhưng Người thường xuyên về với nhân dân, đến với quần chúng, để học dân, hỏi dân, hiểu dân, nghe dân nói, thấy dân làm, để nắm vững dân tình, dân tâm, dân ý. Người đến với quần chúng là để lắng nghe và thấu hiểu, thấu cảm cuộc sống của mọi tầng lớp nhân dân. Người muốn nghe được tiếng dân, đi vào lòng Nhân dân, hiểu được nhịp đập của cuộc sống xung quanh;

Phong cách tôn trọng nhân dân của Hồ Chí Minh còn được thể hiện qua việc Người luôn chú ý lắng nghe và giải quyết những kiến nghị chính đáng của quần chúng, sẵn sàng tiếp thu và hoan nghênh quần chúng phê bình mình. Theo Hồ Chí Minh, cán bộ lãnh đạo quần chúng nhưng đồng thời phải không ngừng học hỏi quần chúng, tôn trọng quyền làm chủ của quần chúng theo tinh thần lãnh đạo là đầy tớ, quần chúng là chủ. Người không bao giờ tự đặt mình cao hơn người khác để đòi hỏi một sự tâng bốc, suy tôn; không bao giờ tỏ ra vĩ đại để đòi hỏi Nhân dân thừa nhận mình là vĩ đại. Người đã sáng tạo ra cách giao tiếp hoàn toàn mới giữa lãnh tụ và quần chúng nhân dân, thể hiện thái độ yêu thương, quý mến, trân trọng con người, luôn có sự độ lượng, khoan dung, nâng cao vị thế con người;

Phong cách tôn trọng nhân dân của Hồ Chí Minh và tình yêu thương bao la của Người không chỉ dành riêng cho nhân dân Việt Nam mà còn lan tỏa khắp năm châu, với những lần làm sửng sốt những “xã hội văn minh bậc nhất” chỉ với một hành động, cử chỉ giản đơn, hết sức tự nhiên và rất đời thường. Chính sự gần gũi, đời thường ấy đã khẳng định tầm vóc vĩ nhân thời đại của Hồ Chí Minh, gieo những mầm tình cảm sâu sắc của nhân dân và bạn bè quốc tế đối với Việt Nam mà đến hôm nay vẫn còn tiếp tục nở đầy những hoa thơm và kết những trái ngọt lành;

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải tin tưởng và tôn trọng nhân dân, vì nhân dân phục vụ với vai trò là người “công bộc” mẫu mực mà Người còn mong mỏi, nhắn nhủ nhân dân phải sáng suốt lựa chọn cán bộ xứng đáng đại diện cho quyền lợi của mình. Luôn thống nhất giữa nói và làm, Bác là người thực hành đường lối cách mạng vì nhân dân sâu sắc, triệt để nhất; đồng thời, là tấm gương sáng về tinh thần lắng nghe, tôn trọng ý kiến nhân dân và phát huy dân chủ trong mọi hoàn cảnh.

2. Kết quả bước đầu của việc thực hiện xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Trung tâm GDTX tỉnh Cà Mau:

- Ban Giám đốc Trung tâm rất quan tâm giáo dục, rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cho CC, VC, NLĐ. Tạo điều kiện thuận lợi nhất để mọi người được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị để phục vụ công tác ngày càng có chất lượng và hiệu quả hơn. Động viên, khuyến khích để CC, VC, NLĐ tích cực tham gia công tác xã hội và các hoạt động phong trào thi đua do Sở GDĐT, Công đoàn ngành và Trung tâm tổ chức, phát động;

- Việc phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể, phù hợp với từng vị trí làm việc và khả năng, điều kiện của mỗi người. Lãnh đạo Trung tâm thường xuyên tiếp xúc, trao đổi với CC, VC, NLĐ vừa để kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của phòng, cá nhân; vừa nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và đề xuất, kiến nghị. Từ đó, kịp thời biểu dương, khuyến khích, phát huy những ưu điểm; rút kinh nghiệm những hạn chế, tồn tại; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần giúp CC, VC, NLĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ;

- Đội ngũ GVCN luôn bám sát lớp, thường xuyên trao đổi, nắm thông tin của HV, SV, từ đó, đề xuất nhiều biện pháp góp phần nâng cao chất lượng học tập, sinh hoạt; kịp thời phát hiện những trường hợp SV, HV có hoàn cảnh khó khăn để giúp đỡ; tạo điều kiện thuận lợi để SV an tâm học tập. Việc lấy ý kiến của HV, SV đối với công tác phục vụ, hỗ trợ của Trung tâm được thực hiện thường xuyên. Hội nghị Lớp trưởng các lớp được Trung tâm tổ chức theo định kỳ đã ghi nhận nhiều ý kiến tích cực, có giá trị. Đầu năm 2019 đã tổ chức lắp đặt nhiều máy lọc nước phục vụ SV; phối hợp với các Trường liên kết đưa ra nhiều giải pháp tạo điều kiện cho SV hoàn thành học phí đúng hạn; nâng cao công tác đảm bảo vệ sinh, phục vụ. Tháng 5/2019, Trung tâm đã tổ chức vận động, quyên góp hỗ trợ đối với 01 SV chết vì tai nạn giao thông với tổng kinh phí gần 20 triệu đồng;

- Lãnh đạo Trung tâm rất quan tâm, thường xuyên nhắc nhở, chỉ đạo các bộ phận, cá nhân liên quan thực hiện tốt việc tiếp xúc, hướng dẫn cán bộ, học sinh và nhân dân đến liên hệ làm việc, đề nghị tư vấn học tập. Trung tâm đã xây dựng Quy chế Tiếp công dân; các quy trình hướng dẫn người học, đăng ký dự thi cụ thể, rõ ràng; công tác hướng dẫn chu đáo, nhiệt tình, được dư luận đánh giá tốt;

- Các công việc lớn, quan trọng ở Trung tâm đều được đưa ra bàn bạc, trao đổi thảo luận rộng rãi để tìm sự đồng thuận, ủng hộ. Do đó, khi triển khai thực hiện rất thuận lợi, các tập thể, cá nhân đều tích cực tham gia; đạt kết quả, hiệu quả cao;

- Ý kiến góp ý, tham mưu, đề xuất của CC, VC, NLĐ và HV, SV đều được coi trọng như nhau cho dù là ý kiến nhỏ nhất, đơn giản nhất, được ghi nhận và nghiên cứu cụ thể. Những ý kiến khả thi, phù hợp được chọn lọc, nghiên cứu đưa vào kế hoạch thực hiện; đồng thời, cá nhân có ý kiến hay, sáng kiến mang lại hiệu quả cao được xem xét khen thưởng. Nhân dịp kỷ niệm 129 năm Ngày sinh nhật Bác, Ban Giám đốc Trung tâm đã phát động phong trào thi đua “Mỗi phòng, ban một giải pháp; mỗi cá nhân một sáng kiến” để huy động trí tuệ của CC, VC, NLĐ góp phần vào sự phát triển của Trung tâm;

3. Một số giải pháp, nhiệm vụ để thực hiện xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân tại Trung tâm GDTX tỉnh Cà Mau:

3.1. Đối với Chi bộ, Chính quyền, Công đoàn cơ sở:

- Tổ chức quán triệt đầy đủ tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ và chăm lo dời sống nhân dân” đến CC, VC, NLĐ và HV, SV. Gắn kết việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết TƯ 4 khóa XII với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, Trung tâm và CĐCS;

- Nghiêm túc triển khai thực hiện các văn bản, hướng dẫn của UBND tỉnh, Sở GDĐT và Công đoàn ngành về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xem việc xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là “kim chỉ nam” cho việc triển khai, thực hiện các kế hoạch, phong trào, hoạt động hàng năm của đơn vị;

- Chi bộ lãnh đạo Chính quyền phối hợp chặt chẽ với BCH CĐCS thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho CC, VC, NLĐ và HV, SV làm việc, giảng dạy, học tập, sinh hoạt, không ngừng nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần;

- Tạo mọi điều kiện để đảng viên, CC, VC, NLĐ và HV, SV được biết, giám sát và góp ý, đánh giá về hoạt động; kết quả, hiệu quả làm việc, phục vụ; việc tổ chức và phối hợp tổ chức thi; việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo quy định.

3.2. Đối với Ban Chi ủy, Bí thư Chi bộ; Ban Giám đốc, Giám đốc Trung tâm; BCH CĐCS, Chủ tịch CĐCS:

- Chủ động, tích cực tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, mục tiêu phát triển của Trung tâm; phát huy sức mạnh tập thể và huy động CC, VC, NLĐ và HV, SV tham gia thực hiện các mục tiêu đề ra vì lợi ích chung và sự phát triển của Trung tâm;

- Gương mẫu thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị gắn với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với đặc điểm hoạt động đặc thù của Trung tâm;

- Tiếp tục đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ;  tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của ngành và của Trung tâm;

- Xây dựng nhiều kênh thông tin để trao đổi, nắm bắt kịp thời tư tưởng, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc để có sự động viên, khuyến khích, giúp đỡ kịp thời, có ý nghĩa, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa CC, VC, NLĐ và HV, SV với Trung tâm.

3.3. Đối với đảng viên, CC, VC, NLĐ và HV, SV:

- Tích cực tham gia giám sát hoạt động của Chi bộ, Chính quyền, CĐCS;

- Mạnh dạn góp ý, đề xuất, nhắc nhở trên tinh thần xây dựng cùng phát triển nhằm góp phần xây dựng đội ngũ đảng viên, CC, VC, NLĐ Trung tâm trong sạch, vững mạnh, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm và tận tâm với nhiệm vụ được giao; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái trong đội ngũ cán bộ;

- Gương mẫu, tích cực trong thực hiện, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Ðảng, Nhà nước và của nhân dân.

 4. Kết luận:

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và là tinh hoa văn hóa của nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của toàn Đảng và nhân dân ta. Cuộc đời và đạo đức cao đẹp của Người luôn là tấm gương ngời sáng để cán bộ, nhân dân học tập và noi theo. Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ tạo nên động lực to lớn cho công cuộc đổi mới; đồng thời là giải pháp quan trọng, cấp bách trong xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị giai đoạn hiện nay;

Trong thời gian tới, Chi bộ Trung tâm GDTX tỉnh sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, không ngừng nâng cao hiệu quả chỉ đạo, lãnh đạo. Mỗi đảng viên, CC, VC, NLĐ Trung tâm sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, giữ vững phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; quyết tâm xây dựng, củng cố và gìn giữ khối đoàn kết nội bộ, góp phần giữ vững và phát triển truyền thống của Trung tâm GDTX tỉnh Cà Mau.
Lê Hoàng DựCác ý kiến của bạn đọc

 Quảng cáo
Đóng

 LINK liên kết
Đóng


 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 261
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 261

Người dùng Online: Lượt truy cập: