Tin tức - Sự kiện » Nghiên cứu giáo dục
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Nghiên cứu Giáo dục
Đóng
VỀ HỌC TẬP ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ Ý THỨC TÔN TRỌNG NHÂN DÂN

[ Cập nhật vào ngày (27/05/2019) ] - [ Số lần xem: 64 ]

Xây dựng ý thức thức trọng nhân dân phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lời nhà xuất bản ở trang 5 có nêu “Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”.


BÀI THAM LUẬN CHI BỘ 5

VỀ HỌC TẬP ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ Ý THỨC TÔN TRỌNG NHÂN DÂN

      Năm 2019 là năm chúng ta kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người (1969-2019); 70 năm bác viết tác phẩm Dân vận (1949-2919); 50 năm tác phẩm “ Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” (1969-2019). Người dặn trong Di chúc “ Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”               Chính vì vậy mà Đạo đức Hồ Chí Minh về ý thức tôn trọng Nhân dân thể hiện nỗi bật ở sự thống nhất giữa tư tưởng đạo đức và tư tưởng chính trị của Người. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam được tạo nên một tư tưởng lớn, đồng thời là đạo đức lớn. Nhiều luận điểm, mệnh đề trong di sản Hồ Chí Minh vừa là chính trị, vừa là đạo đức, như “ Nước lấy dân làm gốc”…

            Ý thức tôn trọng Nhân dân ở khía cạnh đạo đức Hồ Chí Minh thể hiện rõ cần phải khai thác ở việc coi trọng, đề cao nhân dân và đã chỉ ra : “ Ý dân là ý trời. làm đúng ý nguyện của dân thì ắt thành. Làm trái ý nguyện của dân thì ắt bại”. Tôn trọng Nhân dân trong đạo đức Hồ Chí Minh là đề cao ý dân, sức dân, bởi “ Dễ mười lần không dân cũng chịu. Khó trăm lần dân liệu cũng xong”.

            Đạo đức nói chung, liên quan đến tôn trọng nhân dân nói riêng thì phải nêu gương về trong sạch, đề cao chữ Liêm. Theo Hồ Chí Minh, đạo đức về tôn trọng nhân dân là không xâm phạm đến nhân dân, một trong những biểu hiện rõ nhất là thực hành chữ Liêm. Liêm là trong sạch, không tham lam, tham ô, tham nhũng. Hồ Chí Minh chỉ ra rằng “ Những người ở các công sở, từ làng cho đến Chính phủ Trung ương, đều dễ tìm dịp phát tài, hoặc xoay tiền của Chính phủ hoặc khoét đục nhân dân… Vì vậy, những người làm trong công sở phải lấy chữ Liêm làm đầu”.

            Tôn trọng dân là trách nhiệm của Đảng, Chính phủ, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, những người “ ăn lương của dân, làm việc cho dân, phải được dân tin cậy”. Vì vậy, những người làm trong các công sở phải làm gương cho dân bắt trước. “Những người trong các công sở đều có nhiều hoặc ít quyền hành. Nếu không giữ đúng Cần, Kiệm, Liêm , Chính thì dễ trở nên hữu bại, biến thành sâu mọt của dân”.

         Tấm gương đạo đức của Bác thật vĩ đại nhưng lại rất giản dị, gần gũi; ai cũng có thể học tập và làm theo. Tuy nhiên, học và làm như thế nào để phù hợp thực tế, mang lại hiệu quả thiết thực; đó chính là điều mà mỗi chúng ta cần nhận thức đầy đủ với tinh thần trách nhiệm cao trong suốt quá trình nghiên cứu, học tập, vận dụng cụ thể là :

- Phải kết hợp chặt chẽ, nhuần nhuyễn giữa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua tại đơn vị.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, xây dựng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, kịp thời phát hiện các điển hình của tổ chức, cá nhân để biểu dương. Phản ánh chân thực những yếu kém, hạn chế, định hướng dư luận khắc phục những mặt tiêu cực xã hội.

Hồ Chí Minh là một vĩ nhân, một lãnh tụ thiên tài; đồng thời cũng là tấm gương đạo đức sáng ngời của một con người bình dị giữa đời thường ai cũng có thể học theo, làm theo để  trở thành người cách mạng, người công dân tốt trong xã hội; làm theo tấm gương của Bác không chỉ hôm nay, ngày mai mà là mãi mãi cho tất cả mọi người yêu nước để phấn đấu xây dựng một xã hội Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh như sinh thời bác Hồ kính yêu của chúng ta từng mong ước.
Lê Hoàng DựCác ý kiến của bạn đọc

 Quảng cáo
Đóng

 LINK liên kết
Đóng


 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 21
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 21

Người dùng Online: Lượt truy cập: