Tin tức - Sự kiện » Thông báo
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng


 Thông báo
Đóng
Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6, lớp 10 năm học 2013 - 2014

[ Cập nhật vào ngày (24/04/2013) ] - [ Số lần xem: 3381 ]

Ngày 18/4/2013, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau đã ký ban hành Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6, lớp 10 năm học 2013 - 2014




Công tác tuyển sinh vào lớp 6, lớp 10 năm học 2013 - 2014 thực hiện theo Thông tư số 02/2013/TT-BGDĐT ngày 30/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; đối với tuyển sinh vào trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển thực hiện theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; tuyển sinh vào trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh thực hiện theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/8/2008 và Thông tư số 06/2009/TT-BGDĐT ngày 31/3/2009 về việc sửa đổi bổ sung Điều 10 và Điều 13 của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
Nội dung chi tiết xem trong tệp đính kèm



Trần Dũng, Phòng GDTrH-GDTX

Xem thêm: Tin tức - Sự kiện


Các ý kiến của bạn đọc







 Video
Đóng


 Quảng cáo
Đóng



 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 21
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 21

Người dùng Online: Lượt truy cập: