Thông tin tuyển sinh - Thi cử » Tin tức tuyển sinh - Thi cử
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Thông tin tuyển sinh - thi cử
Đóng
Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2020

[ Cập nhật vào ngày (08/06/2020) ] - [ Số lần xem: 343 ]

Sau một thời gian tổ chức lấy ý kiến rộng rãi từ Dự thảo quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2020, Bộ GD&ĐT đã chính thức ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT hướng dẫn cụ thể thực hiện Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.


Để được xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh giáo dục THPT phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn.

 

Thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên phải dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn. Thí sinh giáo dục thường xuyên có thể dự thi bài thi Ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh.

 

Ngữ văn thi theo hình thức tự luận. Các bài thi còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm. Thời gian làm bài môn Ngữ văn 120 phút, Toán 90 phút, Ngoại ngữ 60 phút. Các môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp 50 phút.

 

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và tốt nghiệp trung cấp tham dự kỳ thi được dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp theo nguyện vọng.


Nội dung thi nằm trong chương trình cấp THPT hiện hành, chủ yếu là chương trình lớp 12. Thí sinh GDTX, thí sinh tự do được xếp thi chung với thí sinh các Trường THPT.


Đối tượng, điều kiện dự thi: Là những người đã học xong chương trình THPT trong năm 2020; người đã học xong chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp ở những năm trước. Người đã có Bằng tốt nghiệp THPT, người đã có Bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh. Một số trường hợp đặc biệt do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quyết định. Các đối tượng nêu trên phải đảm bảo được đánh giá ở lớp 12 đạt hạnh kiểm xếp loại từ trung bình trở lên và học lực không bị xếp loại kém. Riêng đối với người học thuộc diện không phải xếp loại hạnh kiểm và người học theo hình thức tự học có hướng dẫn thuộc chương trình GDTX không yêu cầu xếp loại hạnh kiểm. Với đối tượng học xong chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp ở những năm trước thì phải có Bằng tốt nghiệp THCS và phải bảo đảm được đánh giá ở lớp 12 đạt hạnh kiểm xếp loại từ trung bình trở lên và học lực không bị xếp loại kém. Trường hợp không đủ điều kiện dự khi trong các năm trước do bị xếp loại học lực kém ở lớp 12 phải đăng ký và dự kỳ kiểm tra cuối năm học đối với một số môn học có điểm trung bình dưới 5,0 điểm (tại trưởng phổ thông học lớp 12 hoặc nơi đăng ký dự thi).

 

Thí sinh vi phạm nhìn bài hoặc trao đổi bài với thí sinh khác một lần sẽ bị khiển trách. Mức cảnh cáo được áp dụng đối với thí sinh thí sinh vi phạm một trong các lỗi đã bị khiển trách một lần nhưng trong giờ thi bài thi đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển trách, trao đổi bài làm hoặc giấy nháp với thí sinh khác, chép bài của thí sinh khác hoặc để thí sinh khác chép bài của mình.

 

Thí sinh vi phạm một trong các lỗi đã bị cảnh cáo một lần nhưng trong giờ thi bài thi đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển trách hoặc cảnh cáo, mang vật dụng trái phép vào phòng thi, đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ bên ngoài vào phòng thi. Thí sinh viết, vẽ vào tờ giấy làm bài thi của mình những nội dung không liên quan đến bài thi. Thí sinh có hành động gây gổ, đe dọa cán bộ có trách nhiệm trong kỳ thi hay đe dọa thí sinh khác sẽ bị đình chỉ thi.

 

Thí sinh bị đình chỉ thi phải nộp bài thi, đề thi, giấy nháp cho cán bộ coi thi và ra khỏi phòng thi ngay sau khi có quyết định nhưng chỉ được ra khỏi khu vực thi sau khi hết 2/3 thời gian làm bài thi tự luận hoặc hết giờ làm bài đối với bài thi trắc nghiệm.

 

Thí sinh bị đình chỉ thi năm nào sẽ bị hủy kết quả toàn bộ các bài thi trong kỳ thi năm đó.

 

Ngoài ra, thí sinh bị khiển trách khi thi bài thi nào sẽ bị trừ 25% tổng số điểm bài thi. Mức trừ điểm đối với thí sinh bị cảnh cáo là 50%. Những bài thi có đánh dấu bị phát hiện trong khi chấm sẽ bị trừ 50% điểm toàn bài.

 

Bài thi được chép từ các tài liệu mang trái phép vào phòng thi, có hai bài làm trở lên đối với một bài thi, bài thi có chữ viết của hai người trở lên hay những phần của bài thi viết trên giấy nháp, giấy không đúng quy định sẽ bị chấm điểm 0 (không).


Ban Chỉ đạo cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện tất cả các hoạt động chuẩn bị, tổ chức thực hiện kỳ thi. Mỗi tỉnh tổ chức một Hội đồng thi do sở GD&ĐT chủ trì để tổ chức thi cho tất cả các thí sinh đăng ký dự thi trong tỉnh. Mỗi Hội đồng thi có các điểm thi để tổ chức khâu coi thi trong kỳ thi.

 

Giám đốc sở GD&ĐT ra Quyết định thành lập Hội đồng thi và các Ban của hội đồng thi từ in sao, vận chuyển đề thi, coi thi đến các ban làm phách, chấm thi bài thi tự luận và bài thi trắc nghiệm…

 

Trưởng ban coi thi, do lãnh đạo Hội đồng thi kiêm nhiệm; Phó Trưởng ban thường trực là lãnh đạo Sở GD&ĐT hoặc lãnh đạo phòng Quản lý thi của sở GD&ĐT, các Phó Trưởng ban khác là lãnh đạo sở GD&ĐT, lãnh đạo một số phòng thuộc sở GD&ĐT và Hiệu trưởng trường phổ thông; ủy viên, thư ký là lãnh đạo, chuyên viên các phòng của sở GD&ĐT, lãnh đạo và giáo viên trường phổ thông.

 

Giám đốc sở GD&ĐT căn cứ số lượng thí sinh đăng ký dự thi tại Hội đồng thi và điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ để quyết định thành lập các Điểm thi đặt tại trường phổ thông và các cơ sở giáo dục khác đáp ứng được các yêu cầu tổ chức thi.

 

Trưởng Điểm thi là Lãnh đạo trường phổ thông; một Phó Trưởng Điểm thi là Lãnh đạo hoặc Tổ trưởng chuyên môn trường phổ thông nơi đặt Điểm thi phụ trách cơ sở vật chất; các Phó Trưởng Điểm thi là Lãnh đạo hoặc Tổ trưởng chuyên môn đến từ trường phổ thông khác; Thư ký Điểm thi là Thư ký hội đồng hoặc giáo viên trường phổ thông.

 

Cán bộ coi thi là giáo viên Trường THPT  hoặc Trường THCS trên địa bàn tỉnh; cán bộ giám sát phòng thi là giáo viên trường phổ thông; trật tự viên, nhân viên y tế, nhân viên phục vụ là nhân viên của trường nơi đặt Điểm thi và công an, kiểm soát viên quân sự là người địa phương.

 

Trưởng Điểm thi và Phó Trưởng Điểm thi không cùng thuộc một trường phổ thông; mỗi phòng thi bảo đảm bố trí hai cán bộ coi thi ở hai trường phổ thông khác nhau; mỗi cán bộ giám sát phòng thi thực hiện giám sát không quá 3 phòng thi trong cùng một dãy phòng thi.

 

Trưởng Điểm thi, Phó trưởng Điểm thi (không phụ trách cơ sở vật chất), cán bộ coi thi, cán bộ giám sát phòng thi không được làm nhiệm vụ tại Điểm thi nếu có học sinh lớp 12 của trường mình dự thi trong năm 2020.

 

Trưởng Điểm thi quyết định tổ chức thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn về công tác coi thi tại Điểm thi, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ trước Trưởng ban coi thi và Chủ tịch Hội đồng thi.

 

Phó Trưởng Điểm thi, cán bộ coi thi, cán bộ giám sát phòng thi và các thành viên khác làm nhiệm vụ tại Điểm thi chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo phân công hoặc ủy nhiệm của Trưởng Điểm thi.

 

Để thực hiện các công việc của Điểm thi, lãnh đạo Điểm thi được sử dụng con dấu của trường phổ thông hoặc cơ sở giáo dục nơi đặt Điểm thi.


Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được thi buổi đó. Đồng thời, thí sinh không được rời khỏi phòng thi trong suốt thời gian làm bài thi trắc nghiệm. Đối với môn thi tự luận, thí sinh có thể rời phòng thi khi hết 2/3 thời gian làm bài của buổi thi. Trường hợp cần thiết như đau ốm phải cấp cứu, thí sinh được ra khỏi phòng nhưng phải có sự giám sát của công an.


Mọi thí sinh đều có quyền được phúc khảo bài thi; theo đó, thí sinh nộp đơn phúc khảo tại nơi đăng ký dự thi trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi phải công bố và thông báo kết quả phúc khảo cho thí sinh.


Các thí sinh đủ điều kiện dự thi theo quy định nhưng không dự thi hoặc dự thi nhưng không đạt yêu cầu để được công nhận tốt nghiệp THPT thì được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.


Sẽ có 3 cấp thanh tra kỳ thi: Thanh tra Bộ GD&ĐT, Thanh tra Tỉnh, Thanh tra Sở GD&ĐT; ngoài ra, còn có sự tham gia hỗ trợ của Thanh tra Chính Phủ.

 

Các quy định về quy trình coi thi, chấm thi, lắp camera giám sát khu vực bảo quản bài thi, chấm thi, cách tính điểm xét tốt nghiệp... về cơ bản vẫn giữ như Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.


Các mốc thời gian thí sinh cần nhớ: từ ngày 15 đến 30/6 thí sinh đăng ký dự thi, trước ngày 23/7 hoàn thiện dữ liệu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT, trước ngày 1/8 trả giấy báo dự thi cho thí sinh, trước ngày 4/8 chuẩn bị cơ sở vật chất và các hồ sơ coi thi, ngày 9-10/8 thi tốt nghiệp THPT năm 2020, ngày 27/8 công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020./.

Lê ChâuCác ý kiến của bạn đọc

 Quảng cáo
Đóng

 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 32
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 32

Người dùng Online: Lượt truy cập:
 LINK liên kết
Đóng