Tìm kiếm
Đóng


 Học tập và làm theo Bác
Đóng
Đa dạng hình thức tuyên truyền nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.

[ Cập nhật vào ngày (02/03/2017) ] - [ Số lần xem: 281 ]

Sở GD&ĐT Cà Mau vừa triển khai kế hoạch tuyên truyền nhân nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.


Theo đó, sở yêu cầu các cơ quan, đơn vị, trường học trực thuộc cần mở chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên trang thông tin điện tử, bản tin của ngành, đơn vị trường học nhằm tăng cường tuyên truyền xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên.

Chủ động viết tin, bài, giới thiệu những tấm gương điển hình học tập và làm theo Bác ở đơn vị cho Báo Cà Mau, Báo ảnh Đất Mũi. Sở giáo dục tiếp tục phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình tỉnh đưa tin về các chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, nêu gương người tốt, việc tốt trong ngành giáo dục và phát hàng tháng trên Tạp chí giáo dục.

images.jpg

Lồng ghép tuyên truyền những tấm gương học tập, làm theo Bác trong các buổi tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị Đảng, các buổi chào cờ đầu tuần; đăng tin, viết bài về các điển hình học tập và làm theo Bác trong bản tin trường hoặc trao đổi trong các buổi sinh hoạt, hội họp của cơ quan, đơn vị.

Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các cuộc thi viết về cá nhân điển hình học tập và làm theo Bác với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đảm bảo khoa học.

Sở cũng lưu ý, các cơ quan, đơn vị, trường học biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua sơ kết, tổng kết để nhân rộng trong đơn vị…

 
Trần Văn

Xem thêm: Đảng - Đoàn thể


Các ý kiến của bạn đọc Video
Đóng


 Quảng cáo
Đóng Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 39
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 39

Người dùng Online: Lượt truy cập: