Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Học tập và làm theo Bác
Đóng
Nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

[ Cập nhật vào ngày (28/02/2017) ] - [ Số lần xem: 219 ]

Sở GD&ĐT Cà Mau vừa ban hành kế hoạch 494/KH-SGDĐT về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Theo đó, mục đích của kế hoạch là tổ chức tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và cha mẹ học sinh có nhận thức ngày càng sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lấy điển hình, nhân tố tiêu biểu để cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và cha mẹ học sinh tích cực học tập và làm theo Bác.

3nam.jpg

Kế hoạch cũng đưa ra nội dung tuyên truyền Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo Bác. Chú trọng tuyên truyền về những điển hình trong xây dựng, hoàn thiện và thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; về sự gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và cha mẹ học sinh. Phê phán những nhận thức sai lệch, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức, thành tích, báo cáo không trung thực, đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động….


 
Phạm Đức

Xem thêm: Tin trong ngành giáo dục


Các ý kiến của bạn đọc

 Video
Đóng
 Quảng cáo
Đóng

 LINK liên kết
Đóng


 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 77
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 77

Người dùng Online: Lượt truy cập: