Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2018
Đóng
Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018 của ngành Giáo dục tỉnh Cà Mau

[ Cập nhật vào ngày (19/07/2018) ] - [ Số lần xem: 43 ]

Căn cứ Kế hoạch 31/KH-UBND ngày 30/3/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Cà Mau; Thực hiện Kế hoạch số 120/KH-SGDĐT ngày 15/01/2018 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện cải cách hành chính năm 2018 của ngành Giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 của ngành Giáo dục tỉnh Cà Mau, như sau:


Dưới đây là nội dung Kế hoạch:Tập tin đính kèm

Nguyễn Hoàng EmCác ý kiến của bạn đọc

 Quảng cáo
Đóng

 LINK liên kết
Đóng


 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 44
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 44

Người dùng Online: Lượt truy cập: