Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2018
Đóng
Kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 của ngành Giáo dục và Đào tạo

[ Cập nhật vào ngày (19/07/2018) ] - [ Số lần xem: 30 ]

Căn cứ Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 13/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018, những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Cà Mau (Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh); Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) xây dựng Kế hoạch Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 của ngành Giáo dục và Đào tạo với những nội dung chủ yếu như sau:


Dưới đây là nội dung kế hoạch:Tập tin đính kèm

Nguyễn Hoàng EmCác ý kiến của bạn đọc

 Video
Đóng
 Quảng cáo
Đóng

 LINK liên kết
Đóng


 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 21
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 21

Người dùng Online: Lượt truy cập: