Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2018
Đóng
Chấn chỉnh xử lý hồ sơ trễ hạn trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác CCHC và kỷ luật, kỷ cương hành chính của ngành Giáo dục

[ Cập nhật vào ngày (27/03/2018) ] - [ Số lần xem: 59 ]

Trong thời gian qua, Trưởng các Phòng chức năng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo đã quan tâm đến việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GD&ĐT theo phân công, đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính và cải thiện chỉ số CCHC của ngành.


        Tuy nhiên, vẫn còn trường hợp xử lý hồ sơ trễ hạn trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác CCHC và kỷ luật, kỷ cương hành chính của ngành Giáo dục, Giám đốc Sở GD&ĐT đã ký công văn chấn chỉnh xử lý hồ sơ trể hạn trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính và kỷ luật, kỷ cương hành chính ngành Giáo dục.
     Dưới đây là công văn chỉ đạo:Tập tin đính kèm

Nguyễn Hoàng EmCác ý kiến của bạn đọc

 Quảng cáo
Đóng

 LINK liên kết
Đóng


 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 122
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 122

Người dùng Online: Lượt truy cập: