Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2018
Đóng
Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 của ngành Giáo dục tỉnh Cà Mau

[ Cập nhật vào ngày (22/03/2018) ] - [ Số lần xem: 66 ]

Căn cứ Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc Ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành năm 2018 của tỉnh Cà Mau, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính (CCHC) và kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2018 của ngành Giáo dục tỉnh Cà Mau, như sau:


Dưới đây là nội dung đính kèm:
Tập tin đính kèm

Nguyễn Hoàng Em

Xem thêm: Tin tức - Sự kiện


Các ý kiến của bạn đọc

 Quảng cáo
Đóng

 LINK liên kết
Đóng


 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 34
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 34

Người dùng Online: Lượt truy cập: