Tư liệu chuyên ngành » Tài liệu tuyên truyền
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Tài Liệu Tuyên Truyền
Đóng
TUYÊN TRUYỀN BIỂN ĐẢO

[ Cập nhật vào ngày (26/12/2013) ] - [ Số lần xem: 3116 ]

Việt Nam là một quốc gia ven biển có những ưu thế và vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng đối với khu vực và trên Thế giới. Trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, biển luôn gắn liền với quá trình xây dựng và phát triển của đất nước và con người Việt Nam.


Việc xây dựng, quản lý, phát triển và bảo vệ quyền lợi biển là vấn đề có ý nghĩa chiến lược đối với việc gìn giữ toàn vẹn chủ quyền quốc gia, giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước trong thời kỳ mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo. Thực hiện thắng lợi Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; phấn đấu thực hiện mục tiêu đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên Biển và Hải đảo của Tổ quốc.

             Trong khuôn khổ các hoạt động tuyên truyền về Biển và Hải đảo  năm 2013, Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau lưu hành toàn bộ 5 File phim tài liệu “Tiềm năng của Biển và Hải đảo Việt Nam” (Nguồn từ Tổng Cục Biển và Hải đảo)


Tập 2(Phần 1): Những Khu Sinh Thái Biển (Phần 1)

Tập 2(Phần 1): Những Khu Sinh Thái Biển (Phần 2)

Tập 3(Phần 2): Những Khu Sinh Thái Biển (Phần 1)

Tập 3(Phần 2): Những Khu Sinh Thái Biển (Phần 2)

Tập 4: Nhịp Sống Bên Bờ Đại Dương (phần 1)

Tập 4: Nhịp Sống Bên Bờ Đại Dương (phần 2)

Tập 5: Khoa Học Công Nghệ Và Kinh Tế Biển (phần 1)

Tập 5: Khoa Học Công Nghệ Và Kinh Tế Biển (phần 2)

Nguyễn Hoàng Em - Phòng CNTT-TBTV

Xem thêm: Hoạt động phong trào


Các ý kiến của bạn đọc

 Video
Đóng
 Quảng cáo
Đóng

 LINK liên kết
Đóng


 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 18
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 18

Người dùng Online: Lượt truy cập: