Tư liệu chuyên ngành » Tài liệu tuyên truyền
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Tài Liệu Tuyên Truyền
Đóng
Hiểu thêm về “Tiên học lễ, hậu học văn”

[ Cập nhật vào ngày (27/02/2018) ] - [ Số lần xem: 257 ]

Trước ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, câu khẩu hiệu “Tiên học lễ, hậu học văn” được treo ở các trường một cách tự phát, có trường còn có nhiều câu khác nữa, ví dụ như “Lương sư hưng quốc”.


Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, câu khẩu hiệu ấy biến mất cùng với việc xóa bỏ vết tích văn hóa nô dịch, đồi trụy của chế độ cũ để lại. Gần đây, câu  “Tiên học lễ, hậu học văn” được chỉ đạo treo lên trong các trường học. Vì sao khẩu hiệu “Tiên học lễ, hậu học văn” khi thì được treo lên, khi lại hạ xuống? Có lẽ có nhiều lý do và phải tốn nhiều giấy mực để bàn đến vấn đề này. Tuy nhiên theo nhận định của chúng tôi, câu khẩu hiệu “Tiên học lễ, hậu học văn” cần có trong tình hình đạo đức xã hội xuống cấp, đạo lý trong nhà trường cũng có phần sa sút như hiện nay.

Không rõ câu khẩu hiệu “Tiên học lễ, hậu học văn” có từ bao giờ, nhưng chắc chắn nó có mặt trong thời kỳ Nho học ở nước ta, và chúng ta, ai cũng hiểu được ý nghĩa đơn giản của câu khẩu hiệu trên là “Trước học lễ, sau học văn”. Nhưng từ cội nguồn ý nghĩa thì “lễ” và “văn” có ý nghĩa rất phức tạp và nó được hiểu cụ thể tùy theo thời đại và ý nghĩa của nó vô cùng quan trọng đối với cuộc sống xã hội.

DD-sinh-hoat-chuyen-de-mam-non-7-1-2018.jpg

“Lễ” từ xa xưa là những quy định, những nghi thức giao tiếp của con người với thần linh, rồi nó biểu thị mối quan hệ của con người với con người, được viết thành văn và bất thành văn, được người ta chấp nhận một cách nghiêm chỉnh vì nó thể hiện nếp sống, nhân cách văn minh của thời đại ấy. Và nó cũng đã trở thành công cụ để giai cấp thống trị lợi dụng để quản lý xã hội. Chúng ta thường thấy “lễ” biến thành lễ vật và nó có sức mạnh làm mòn giá trị con người. Như vậy, “lễ” có mặt tích cực cụ thể.

“Văn” là cái đẹp của phẩm chất bộc lộ ra bên ngoài, là tri thức nói chung. “Văn” trước hết là đạo lý ở đời, còn “lễ” là đạo lý làm người. Giữa “lễ” và “văn” có mối quan hệ gắn bó với nhau.

Ngày nay, hiểu đơn giản,  “lễ” là đạo đức, là phẩm hạnh tốt đẹp của con người, còn “văn” bao gồm các tri thức tự nhiên, xã hội, nghề nghiệp.

 
Kim Liên

Xem thêm: Tin trong ngành giáo dục


Các ý kiến của bạn đọc

 Quảng cáo
Đóng

 LINK liên kết
Đóng


 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 89
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 89

Người dùng Online: Lượt truy cập: