Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Khuyến học - Khuyến tài
Đóng
Lan tỏa từ mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập

[ Cập nhật vào ngày (08/03/2019) ] - [ Số lần xem: 273 ]

Mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập đang được các cấp Hội Khuyến học trên địa bàn thành phố Cà Mau nhân rộng xem đây là động lực thúc đẩy phong trào vượt khó hiếu học trong cộng đồng dân cư.


Theo đó, dòng họ Nguyễn ở xã Tắc Vân hiện có hơn 200 hộ, trong đó tỷ lệ con em đến trường đạt 100%, hiện có 158 con em trong họ học tại các trường Đại học, 8 người đang học sau Đại học, 39 người học cao đẳng và trên 89% hộ đạt danh hiệu gia đình học tập, nhiều con em thành đạt trong cuộc sống và có nhiều đóng góp cho xã hội. Việc thành lập dòng họ học tập không những đáp ứng nhu cầu chăm lo cho sự nghiệp khuyến học mà còn huy động mọi nguồn lực chăm lo cho giáo dục, đào tạo, khơi dậy phong trào xây dựng xã hội học tập của địa phương.

Đến nay toàn thành phố có 4 Dòng họ được công nhận là dòng họ học tập và trên 10.000 gia đình được công nhận là gia đình học tập. Việc thành lập dòng họ học tập không những đáp ứng nhu cầu chăm lo cho sự nghiệp khuyến học mà còn huy động mọi nguồn lực chăm lo cho giáo dục, đào tạo, khơi dậy phong trào hiếu học, xây dựng xã hội học tập của địa phương.

Theo đánh giá của Hội khuyến học Thành phố Cà Mau, việc tích cực đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập” đã có ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện tốt hơn nữa các hoạt động khác của công tác khuyến học như tạo thêm động lực để phát triển hội viên, tổ chức hội, xây dựng quỹ khuyến học, vận động nhân dân thường xuyên tham gia học tập ở các Trung tâm học tập cộng đồng và có ảnh hưởng thúc đẩy các hoạt động xã hội khác và từng bước góp phần không nhỏ tiến đến xây dựng xã hội học tập trong cộng đồng dân cư.

Việc thành lập dòng họ học tập còn  có ý nghĩa quan trọng trong việc chăm lo sự học hành cho con cháu, động viên khích lệ các em, các cháu trong độ tuổi vượt qua khó khăn vươn lên trong học tập, đồng thời đáp ứng nhu cầu chăm lo cho sự nghiệp đào tạo con người có nhân cách, có đạo đức, lối sống của người VN trong thời kỳ mới.

 
Lê Kiều

Xem thêm: Khuyến học - Khuyến tài


Các ý kiến của bạn đọc

 Video
Đóng
 Quảng cáo
Đóng

 LINK liên kết
Đóng


 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 39
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 39

Người dùng Online: Lượt truy cập: