Thông tin tuyển sinh - Thi cử » Kỳ thi THPT quốc gia 2019
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng
 Thông tin Kỳ thi THPT Quốc gia 2019
Đóng
Chuẩn bị tâm thế bước vào kỳ thi THPT quốc gia 2019

[ Cập nhật vào ngày (11/03/2019) ] - [ Số lần xem: 56 ]

Những ngày này, Trường THPT Cà Mau đang tích cực chuẩn bị mọi điều kiện về tâm thế và kiến thức, giúp học sinh đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi THPT quốc gia cũng như cao đẳng, đại học.


Để thích nghi với những thay đổi trong quy chế, nhà trường đã nhanh chóng điều chỉnh cách dạy, cách học để học sinh tiếp cận và làm quen với những quy định mới. Cùng với đó, dựa vào những quy định chung, nhà trường tổ chức ôn tập cho học sinh trên cơ sở môn đăng ký dự thi.

Bên cạnh thực hiện xây dựng ngân hàng câu hỏi của Sở, các tổ bộ môn cũng xây dựng ngân hàng câu hỏi sao cho phù hợp để ôn tập cho học sinh. Quá trình ôn tập giáo viên chỉ cần chú trọng giúp học sinh phân bổ thời gian làm bài sao cho phù hợp với mức độ khó, dễ của các câu hỏi.

Theo lãnh đạo nhà trường thì với việc có nhiều thay đổi trong quy chế thi, buộc giáo viên, học sinh phải thay đổi cách dạy và học một cách phù hợp. Cùng với việc dạy đúng và đủ chương trình học, giáo viên phải chú trọng trang bị cho học sinh cả về kiến thức và kỹ năng làm bài trong từng nội dung học. Về kỹ năng làm bài, giáo viên rèn luyện và cho học sinh làm quen thông qua việc tăng cường bài kiểm tra, áp dụng trong thi học kỳ... Với việc chuẩn bị tích cực về mọi mặt nên hầu hết học sinh đã từng bước nắm bắt được cách học và ôn tập phù hợp.

Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, đến nay công tác ôn tập đã cơ bản đi vào nền nếp. Học sinh chủ động và tích cực trong sắp xếp thời gian học chính khóa và ôn tập. Giáo viên các bộ môn luôn cập nhật kịp thời các dạng bài tập, ngân hàng câu hỏi để giúp học sinh làm quen. Trong quá trình ôn tập, nhà trường cũng tiến hành các cuộc thi thử theo hình thức mới để kịp thời phát hiện và điều chỉnh cách dạy, cách học, ôn tập phù hợp, giúp học sinh đạt kết quả cao nhất.
Kim Sương

Xem thêm: Tuyển sinh - Thi cử


Các ý kiến của bạn đọc

 LINK liên kết
Đóng


 Quảng cáo
Đóng

 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 50
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 50

Người dùng Online: Lượt truy cập: