Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng
 Giáo dục môi trường
Đóng
Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới

[ Cập nhật vào ngày (11/05/2018) ] - [ Số lần xem: 86 ]
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, trồng cây tại bờ kè tạo bãi xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, trồng cây tại bờ kè tạo bãi xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành công văn chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới (08 tháng 06) năm 2018.


Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018 với chủ đề “Cùng chung tay giữ màu xanh của biển”.Theo đó, trong tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, các sở, ngành, đơn vị có liên quan tập trung tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề có liên quan tới biển, đảo Việt Nam như: Những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quân đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tuyên truyền bồi đắp tình yêu, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc...

Các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018 theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, chú trọng vảo các hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa và ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng, xác định và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm giải quyết các vấn đề về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, rác thải ven biển và trên các hải đảo; tổ chức các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018. Khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các hoạt động bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo của người dân và cộng đồng. Lên án, tạo dư luận và áp lực xã hội với những hành vi khai thác bừa bãi, phá hoại tài nguyên thiên nhiên, gây ô nhiễm môi trường biển và hải đảo

 

Mỹ NgânCác ý kiến của bạn đọc

 Video
Đóng
 LINK liên kết
Đóng


 Quảng cáo
Đóng

 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 18
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 18

Người dùng Online: Lượt truy cập: