Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng
 Giáo dục môi trường
Đóng
Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020

[ Cập nhật vào ngày (13/05/2020) ] - [ Số lần xem: 69 ]
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bô Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa có văn bản gửi các Sở Đại học, Học viện; Trường Đại học, Trường Cao đẳng Sư phạm và Trường Trung cấp Sư phạm (sau đây gọi chung là các cơ sở giáo dục) về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020.


Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020 được Chính phủ phát động với chủ đề: "Nước sạch nông thôn trong điều kiện hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và dịch bệnh" từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 06 tháng 5 năm 2020.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục chỉ đạo triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nêu trên, cụ thể như sau:

Thời gian tổ chức phát động và hưởng ứng: Từ ngày 29/4/2020 đến ngày 30/6/2020, có thể kéo dài đến Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (ngày 28 tháng 8) và lồng ghép với ngày Môi trường Thế giới.

Chủ đề hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020: “Nước sạch nông thôn trong điều kiện hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và dịch bệnh”. -

Các hoạt động hưởng ứng:

+ Thông tin, tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện truyền thông của cơ sở, địa phương, treo biểu ngữ, áp phích, phân phát tài liệu, tờ rơi với mục tiêu, nội dung về nước sạch và vệ sinh môi trường trong điều kiện đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các quy định của Chính phủ về an toàn và phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

+ Tổ chức các chiến dịch truyền thông trực tuyến trên trang Web của các cơ sở, địa phương nhằm giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cán bộ, nhân viên, nhà giáo, người học, cộng đồng xung quanh về nước sạch và vệ sinh môi trường; sử dụng nước sạch, bảo quản công trình nước sạch và vệ sinh, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân để nâng cao sức khỏe và phòng, chống dịch bệnh.

+ Lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch và vệ sinh môi trường, thực hành rửa tay với xà phòng và nước sạch cho trẻ em, học sinh, sinh viên trong các bài giảng trực tiếp, trực tuyến.

+ Huy động đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, học sinh, sinh viên tham gia xây dựng, bảo vệ và sử dụng có hiệu quả các công trình nước sạch và vệ sinh trong trường học. Lập kế hoạch duy trì các hoạt động bảo hành, bảo dưỡng các công trình nước sạch, vệ sinh trong các cơ sở giáo dục. Căn cứ điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị, việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường cần đảm bảo thiết thực, ý nghĩa và hiệu quả.

Phan ThảoCác ý kiến của bạn đọc

 LINK liên kết
Đóng


 Quảng cáo
Đóng

 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 261
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 261

Người dùng Online: Lượt truy cập: