Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng
 Trao đổi ý kiến
Đóng
Xây dựng văn hóa đọc cho học sinh

[ Cập nhật vào ngày (06/12/2018) ] - [ Số lần xem: 76 ]

Để xây dựng văn hóa đọc đối với học sinh trong các trường học, trước tiên phải nhận diện được văn hóa đọc của học sinh đang ở mức độ nào để có biện pháp tác động cho từng nhóm học sinh.


Khi các em đã có thói quen đọc, có nhu cầu đọc sách thì cần tác động nâng cao kỹ năng hiểu văn bản của các em. Muốn thực hiện được các mục tiêu này, ngành Giáo dục - Đào tạo và các địa phương cần đầu tư, xây dựng hệ thống thư viện trường học, thư viện công cộng rộng khắp, phù hợp với các đối tượng bạn đọc; cung cấp đầy đủ số lượng sách, báo; huy động xã hội hóa trong đầu tư, cung cấp sách, báo cho các thư viện.

1_KBCL.jpg

Hoạt động của các thư viện trường học cũng cần được đổi mới theo hướng thân thiện hơn, tạo không gian đọc thuận tiện cho học sinh, để các em có thể đọc tại trường, hoặc mượn sách về nhà đọc. Cán bộ thư viện phải được đào tạo chuyên sâu về công tác thư viện, để vừa có nghiệp vụ thư viện, vừa có kỹ năng tổ chức các hoạt động giới thiệu sách, thu hút học sinh đến với thư viện chứ không đơn thuần là người quản lý sách như hiện nay.

Bên cạnh đó, giáo viên cũng phải có ý thức phát triển văn hóa đọc của học sinh, bằng cách trong mỗi bài giảng của mình thì phải chú ý đến việc yêu cầu các em phải đọc sách, đến các buổi sau thì phải kiểm tra xem các em đã đọc sách như thế nào; thậm chí tạo ra các buổi tranh luận về sách đối với các em, tạo ra không khi sôi nổi. Quan trọng nhất là giáo dục cho các em kỹ năng đọc, bởi vì thà đọc ít mà tốt, còn hơn là đọc nhiều mà không hiểu.

Đồng thời, để phát triển văn hóa đọc trong trường học là phải nâng cao nhận thức của các cấp quản lý. Bởi lẽ, tất cả các giải pháp vừa nêu chỉ có thể thực hiện được nếu các cấp quản lý nhận thức đúng về tầm quan trọng của phát triển văn hóa đọc cho học sinh, từ đó tạo ra cơ chế phối hợp giữa hoạt động dạy học và hoạt động thư viện, hoặc đầu tư, huy động các nguồn vốn để xây dựng thư viện.

 
Song Hiếu

Xem thêm: Trao đổi ý kiến


Các ý kiến của bạn đọc

 Video
Đóng
 LINK liên kết
Đóng


 Quảng cáo
Đóng

 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 33
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 33

Người dùng Online: Lượt truy cập: