Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng
 Thi đua khen thưởng
Đóng
Hưởng ứng “Thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2018”

[ Cập nhật vào ngày (29/08/2018) ] - [ Số lần xem: 764 ]

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật, tiếp tục triển khai có hiệu quả quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành về tổ chức triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Sở giáo dục Cà Mau vừa ban hành Công văn yêu cầu các đơn vị, trường học trực thuộc tổ chức tốt kế hoạch “Thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2018” của Bộ tư pháp.


Phong trào thi đua được phát động với chủ đề “Thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật”. Đợt thi đua được triển khai thực hiện đến hết ngày 30/9/2018, tổ chức tổng kết vào dịp tổ chức Ngày Pháp luật 9/11.

Theo đó, các đơn vị có trách nhiệm tập trung phổ biến, quán triệt, chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào thi đua theo Kế hoạch tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý với những biện pháp thực hiện phù hợp; tổ chức tổng kết đợt thi đua, xét khen thưởng theo thẩm quyền vào dịp tổ chức Ngày Pháp luật năm 2018…. 

Đợt thi đua được phát động với chủ đề “Thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật”, trong đó tập trung thi đua tổ chức triển khai thực hiện chất lượng, hiệu quả các hoạt động xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, trong đó, chú trọng đến các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, vấn đề nóng, phức tạp hoặc kéo dài và các nhiệm vụ khác gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống ứng xử hàng ngày của người dân... nhằm nâng cao ý thức pháp luật, tượng tôn pháp luật trong toàn xã hội thông qua các hình thức linh hoạt, đa dạng, sáng tạo, nội dung thiết thực phù hợp với điều kiện, yêu cầu tình hình thực tiễn của Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương như: Tổ chức Lễ mít tinh, cổ động, triển lãm, trưng bày, hội thảo, tọa đàm, thi tìm hiểu pháp luật, tư vấn pháp luật...

Tổng kết, đánh giá 05 năm triển khai Ngày Pháp luật, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nói riêng và công tác xây dựng, thi hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật nói chung, gắn với nâng cao ý thức pháp luật, văn hóa pháp lý trong cán bộ và Nhân dân. Tổ chức các hoạt động để huy động các nguồn lực xã hội tham gia hưởng ứng Ngày Pháp luật; biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp có nhiều đóng góp trong hoạt động hưởng ứng, tổ chức Ngày Pháp luật.
Trung Kiên

Xem thêm: Thi đua khen thưởng


Các ý kiến của bạn đọc

 LINK liên kết
Đóng


 Quảng cáo
Đóng

 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 19
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 19

Người dùng Online: Lượt truy cập: