Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng
 Thi đua khen thưởng
Đóng
Thực hiện phong trào thi đua đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông năm 2018

[ Cập nhật vào ngày (25/04/2018) ] - [ Số lần xem: 424 ]

Đây là nội dung phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2018, do sở giáo dục Cà Mau ban hành theo tinh thần Công văn 936/SGDĐT-CTTT.


Theo đó, phong trào thi đua phải được phát động và triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia. Nội dung, hình thức, biện pháp phát động, tổ chức thực hiện phải thực chất, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị... Qua đó, nhằm tạo động lực mạnh mẽ trong việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, góp phần giảm tối thiểu tai nạn giao thông. Nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, giáo viên, học sinh; biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

8_1_2018_7h20_P1980735.jpg

Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong nhà trường; đề cao trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội với chính quyền các cấp, các lực lượng chức năng, các đơn vị cơ sở trong việc triển khai thực hiện đồng bộ, thường xuyên, liên tục các biện pháp, giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông; vận động mọi người tích cực hưởng ứng, tham gia xây dựng thực hiện "Văn hóa giao thông” và giữ gìn trật tự an toàn giao thông.

Xây dựng phong trào thi đua rộng khắp trong tất cả các cơ quan, đơn vị, trường học; nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; đồng thời thẳng thắn phê bình, kiểm điểm, giáo dục những trường hợp vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

 
Hồng Phúc

Xem thêm: Thi đua khen thưởng


Các ý kiến của bạn đọc

 LINK liên kết
Đóng


 Quảng cáo
Đóng

 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 45
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 45

Người dùng Online: Lượt truy cập: