Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng
 Thi đua khen thưởng
Đóng
Động lực để nâng cao chất lượng để nâng cao chất lượng

[ Cập nhật vào ngày (19/09/2018) ] - [ Số lần xem: 685 ]

Những năm qua, ngành giáo dục Cà Mau luôn chú trọng công tác thi đua, khen thưởng, coi đây là đòn bẩy để nâng cao chất lượng giáo dục.


Theo đó, hàng năm, công tác thi đua khen thưởng trong ngành luôn được chú trọng, đổi mới theo hướng thiết thực và hiệu quả, có sức lôi cuốn sâu rộng tới toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn ngành chăm lo và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Hằng năm, Sở GD và ĐT, các phòng GD và ĐT đều ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng của Trung ương, các văn bản hướng dẫn của Bộ GD và ĐT, của UBND tỉnh, góp phần nâng cao nhận thức của công chức, viên chức và người lao động trong ngành về công tác thi đua khen thưởng. Đặc biệt, ngành đã quan tâm đến việc chỉ đạo điểm và nhân rộng những điển hình tiên tiến của các tập thể và cá nhân. Gắn công tác thi đua khen thưởng với việc giáo dục nghề nghiệp, lương tâm, trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên trong toàn ngành. Khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành, đưa sự nghiệp giáo dục và đào tạo phát triển và giành được những thành tích mới.

Bên cạnh đó, ngành đã tích cực triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, đưa phong trào trở thành hoạt động thường xuyên trong các nhà trường.

Phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” được đẩy mạnh, “Mỗi giáo viên là một bông hoa dạy tốt, mỗi học sinh là một bông hoa học tốt” đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Phong trào thi đua đổi mới phương pháp dạy và học đã được triển khai trong khắp các nhà trường và được coi là giải pháp quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục. Để đổi mới phương pháp dạy học, các trường đã tập trung bồi dưỡng giáo viên, tổ chức hội thảo chuyên môn, dự giờ thăm lớp, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác có hiệu quả các thiết bị dạy học. Tăng cường đổi mới phương pháp giáo dục đạo đức, tư vấn tâm lý học sinh, ứng xử và giải quyết tình huống giáo dục, bồi dưỡng kỹ năng sống, tổ chức có hiệu quả các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh. Từ các hoạt động đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương say mê nghiên cứu, sáng tạo, tâm huyết với nghề, tích cực tìm tòi, cải tiến, đổi mới phương pháp giảng dạy.

Hằng năm, nhân các ngày lễ lớn, các tổ chuyên môn, các khối lớp trong các trường đã thường xuyên tổ chức các đợt thi đua hội giảng, hội học, trong đó hội thi giáo viên dạy giỏi là hoạt động quan trọng trong phong trào thi đua của ngành từ nhiều năm nay. Bên cạnh đó, hoạt động đổi mới phương pháp dạy và học còn được thông qua phong trào thi đua viết sáng kiến kinh nghiệm. Đây là một trong các tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua để xét chọn giáo viên giỏi, chiến sĩ thi đua các cấp.

Từ các phong trào thi đua, chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý được nâng lên rõ rệt. Hiện tại đội ngũ đã đủ về số lượng, tương đối đồng bộ về cơ cấu, nhiệt tình, tâm huyết với nghề, tích cực, chủ động học tập bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Tỷ lệ giáo viên có trình độ đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn các cấp học ngày càng cao. Chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn ở giáo dục phổ thông đảm bảo ổn định vững chắc. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp và đỗ loại khá, giỏi cao Công tác hướng nghiệp, dạy nghề có chuyển biến tích cực, ngày càng hiệu quả và thực chất hơn. Những kết quả đó đã khẳng định sức mạnh của công tác thi đua khen thưởng.

 
Đức Hiếu

Xem thêm: Thi đua khen thưởng


Các ý kiến của bạn đọc

 LINK liên kết
Đóng


 Quảng cáo
Đóng

 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 52
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 52

Người dùng Online: Lượt truy cập: