Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng
 Thi đua khen thưởng
Đóng
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh

[ Cập nhật vào ngày (24/03/2017) ] - [ Số lần xem: 229 ]

Đó là nhiệm nội dung Công văn 748/SGDĐT-CTTT của Sở GD&ĐT Cà Mau trong công tác thực hiện công tác thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh Cà Mau


Theo đó, Sở yêu cầu các đơn vị trực thuộc lồng ghép nội dung về phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2017 với các phong trào thi đua và các cuộc vận động lớn của ngành giáo dục như thi đua dạy tốt học tốt, thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; phản ánh những kết quả tích cực, những gương cán bộ, công chức, viên chức, người lao động điển hình…

Tuyên truyền công tác tổ chức thực hiện việc đăng ký giao ước thi đua của tập thể, cá nhân trong các đơn vị. Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động thi đua: thực hiện tốt việc xây dựng chương trình hoạt động, quy chế về tiêu chí thang bảng điểm thi đua…

Hoi-thi-do-dung-mam-non-26-2-2016.jpg

Trước đó, Sở giáo dục cũng đã xây dựng kế hoạch nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của tỉnh giai đoạn 2016-2020, trong đó tập trung thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; chất lượng nguồn nhân lực. Tập trung quy hoạch mạng lưới trường học, xây dựng cơ sở vật chất; đẩy mạnh công tác xã hội hóa; phối hợp với các sở ban ngành để tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; chú trọng công tác bình đẳng giới trong ngành; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho học sinh là con em đồng bào dân tộc ít người…
Nguyễn Minh

Xem thêm: Thi đua khen thưởng


Các ý kiến của bạn đọc

 Video
Đóng
 LINK liên kết
Đóng


 Quảng cáo
Đóng

 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 58
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 58

Người dùng Online: Lượt truy cập: