Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng
 Thi đua khen thưởng
Đóng
Phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2017

[ Cập nhật vào ngày (25/01/2017) ] - [ Số lần xem: 439 ]

Sở GD&ĐT Cà Mau vừa triển khai công văn 209/SGDĐT-CTTT về việc phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2017.


Theo đó, Sở yêu cầu Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, nhà trường và các cơ sở giáo dục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong học sinh, sinh viên, đặc biệt là các buổi sinh hoạt đầu tuần; có biện pháp xử lý nghiêm học sinh, sinh viên vi phạm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phong trào thi đua yêu nước thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác “Năm an toàn giao thông 2017”.

images1028467_1.jpg

Đề cao trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Sở GD&ĐT, Ban an toàn giao thông tỉnh, các ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội với chính quyền các cấp trong việc triển khai thực hiện đồng bộ, thường xuyên, liên tục, kiên quyết các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Sở cũng lưu ý các đơn vị nội dung thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông phải thiết thực, cụ thể, phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị, nhà trường, các cơ sở giáo dục. Đưa các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, triển khai sâu, rộng đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên biết thực hiện…
Kim Thoa

Xem thêm: Tin trong ngành giáo dục


Các ý kiến của bạn đọc

 Video
Đóng
 LINK liên kết
Đóng


 Quảng cáo
Đóng

 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 29
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 29

Người dùng Online: Lượt truy cập: