Tìm kiếm
Đóng


 Liên kết Email
Đóng


 Thi đua khen thưởng
Đóng
Nhân rộng điển hình tiên tiến trong ngành Giáo dục

[ Cập nhật vào ngày (06/01/2017) ] - [ Số lần xem: 507 ]

Bộ GD&ĐT đã công bố Chỉ thị về việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến trong ngành Giáo dục giai đoạn 2016 - 2020.


Chỉ thị nêu rõ:  Để thực hiện hiệu quả công tác này, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp sư phạm, các sở giáo dục và đào tạo, các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ (sau đây gọi chung là các cơ quan, đơn vị) thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” đã được Bộ trưởng phát động trong toàn ngành. Căn cứ Danh mục các tiêu chí thi đua của Bộ, xây dựng Danh mục cụ thể các tiêu chí thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy và học của cơ quan, đơn vị.

2. Đẩy mạnh việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến (là các nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt, tích cực đổi mới, sáng tạo trong dạy và học, có minh chứng, sản phẩm cụ thể, hiệu quả, đem lại lợi ích đích thực, được đồng nghiệp, bạn bè, xã hội tôn vinh, học tập, làm theo).

3. Các cơ quan quản lý giáo dục các cấp phải là nơi kiến tạo, hỗ trợ, phục vụ để mỗi nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, học sinh, sinh viên có môi trường thuận lợi phát huy tối đa phẩm chất và năng lực cá nhân. Định kỳ hàng quý, kết thúc học kỳ, kết thúc năm học, các cơ quan đơn vị lựa chọn các tập thể, cá nhân có nhiều đổi mới, sáng tạo trong dạy và học.

4. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến có nhiều đổi mới, sáng tạo trong dạy và học bằng nhiều hình thức, hiệu quả, thiết thực.

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm./.

Tập tin đính kèm

Võ Quốc Thống - Sở GD&ĐT Theo moet.gov.vn

Xem thêm: Thi đua khen thưởng


Các ý kiến của bạn đọc Video
Đóng


 Quảng cáo
Đóng Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 44
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 44

Người dùng Online: Lượt truy cập: