Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng
 Trường học thân thiện, học sinh tích cực
Đóng
Tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường”

[ Cập nhật vào ngày (30/08/2018) ] - [ Số lần xem: 174 ]

Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau vừa triển khai kế hoạch tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường” trong các Đoàn - Đội trường học, giai đoạn 2018 – 2022.


Mục đích tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường” nhằm giáo dục ý thức đạo đức, lối sống văn hóa,ngăn chặn nạn bạo lực học đường, định hướng xây dựng tình bạn đẹp cho học sinh; tạo môi trường, không khí để học sinh chủ động chia sẻ, trao đổi những vấn đề liên quan về phòng, chống bạo lực học đường; định hướng cho học sinh những chuẩn mực về ý thức, hành vi trong xây dựng tình bạn đẹp cũng như các mối quan hệ khác trong nhà trường; góp phần xây dựng văn hóa học đường lành mạnh trong các trường học và tham gia tích cực vào hoạt động đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

foody-mobile-hmbd-jpg-726-636322812284633684.jpg

Nội dung diễn đàn, chia sẻ những câu chuyện đẹp về tình bạn trong môi trường học đường, trong cuộc sống, định hướng việc xây dựng tình bạn đẹp trong học sinh, qua đó, trao đổi, cổ vũ những thói quen tốt, hành động đẹp trong việc phòng chống bạo lực học đường. Chia sẻ kiến thức pháp luật có liên quan đến hậu quả do bạo lực học đường gây ra; kỹ năng xử lý tình huống để ngăn chặn bạo lực học đường hoặc tham gia giải quyết, đấu tranh với các hành vi bạo lực học đường. Tuyên dương những tấm gương có thói quen tốt, hành động đẹp, tích cực trong việc tham gia giải quyết, phòng, chống bạo lực học đường.

Để diễn đàn phát huy hiệu quả, các đơn vị cần chú trọng công tác tuyên truyền trực quan về diễn đàn và những thông điệp diễn đàn mang lại thông qua hệ thống pano, băng rôn, khẩu hiệu tại khuôn viên nhà trường, bảng tin trường, các địa điểm đông học sinh. Chủ động xây dựng, thiết kế các đồ họa thông tin, đồ họa chuyển động, videoclip, tranh cổ động… để tuyên truyền, giới thiệu cho học sinh về các nội dung của diễn đàn xây dựng tình bạn đẹp, phòng chống bạo lực học đường. Sử dụng hiệu quả mạng xã hội facebook, instagram, youtube của tập thể và cá nhân trong đăng tải thông tin và tương tác với học sinh trước, trong và sau khi tổ chức diễn đàn.
Thu Hương

Xem thêm: Hoạt động phong trào


Các ý kiến của bạn đọc

 LINK liên kết
Đóng


 Quảng cáo
Đóng

 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 39
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 39

Người dùng Online: Lượt truy cập: