Tìm kiếm
Đóng


 Liên kết Email
Đóng


 Thành tựu và Phát triển
Đóng
100% cán bộ quản lý giáo dục đạt chuẩn trở lên

[ Cập nhật vào ngày (19/02/2017) ] - [ Số lần xem: 512 ]

Xác định công tác đào tạo và sử dụng đội ngũ quản lý giáo dục và giáo viên có vai trò quyết định đến chất lượng dạy và học, ngành Giáo dục và Đào tạo Cà Mau đã tập trung vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện giáo dục hiện nay.


Theo đó, trong học kỳ I vừa qua, ngành tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành giáo dục; thực hiện tốt công tác quy hoạch, lập kế hoạch, dự báo sát nhu cầu lao động, nhất là lao động có trình độ cao. Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy và học; ứng dụng công nghệ thông tin và các thành tựu khác của khoa học và công nghệ vào giảng dạy, học tập.

13-11-2016-tinTHSG-01.jpg

Tính đến cuối năm 2016, toàn tỉnh có 100% cán bộ quản lý giáo dục và 99,72% giáo viên mầm non, phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp và giảng viên cao đẳng có trình độ đào tạo đạt chuẩn trở lên. Trong đó, trình độ đào tạo trên chuẩn của cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên mầm non đạt 77,53%; tiểu học đạt 81,11%; THCS đạt 75,16%; THPT đạt 8,01%.

Bên cạnh đó, tỉnh còn luôn quan tâm đến công tác quy hoạch cán bộ quản lý giáo dục các cấp. Công tác quy hoạch được thực hiện trong từng năm học, bảo đảm dân chủ, khách quan theo đúng quy định. Từ đó, việc bổ nhiệm mới, luân chuyển và bổ nhiệm lại cán bộ quản lý được thực hiện nghiêm túc, phát huy được năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý trong thực hiện nhiệm vụ được giao. 
Phạm Đức

Xem thêm: Tin trong ngành giáo dục


Các ý kiến của bạn đọc Video
Đóng


 Quảng cáo
Đóng Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 8
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 8

Người dùng Online: Lượt truy cập: