Tìm kiếm
Đóng


 Liên kết Email
Đóng


 Thành tựu và Phát triển
Đóng
Chất lượng giáo dục được giữ vững

[ Cập nhật vào ngày (14/02/2017) ] - [ Số lần xem: 218 ]

Trong học kỳ 1, ngành Giáo dục Cà Mau tiếp tục chỉ đạo các mặt công tác phổ cập giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học ở các cấp học…


Theo đó, cơ sở vật chất trường lớp, chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng cao. Cụ thể: cấp tiểu học có 95,94% học sinh đạt năng lực; cấp THCS có 10,78% học sinh đạt học lực giỏi, 33,29% học sinh đạt học lực khá; cấp THPT có 40,37% học sinh có học lực khá, giỏi …

Bên cạnh đó, các hoạt động giáo dục trọng tâm như: tuần sinh hoạt tập thể, thực hiện kế hoạch giáo dục, chương trình các môn học và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh… được các cơ sở giáo dục thực hiện khá tốt.

Mo-hinh-truong-hoc-moi-17-9-2016.jpg

Nội dung sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn tại các trường, sinh hoạt chuyên môn liên trường và cụm trường tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Nội dung sinh hoạt được đổi mới theo hướng tập trung trao đổi, bàn bạc, thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện những nội dung chuyên môn do ngành chỉ đạo. Nhờ đó, việc triển khai thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ giáo dục đã đạt được kết quả khá tốt, từng bước đi vào nền nếp.

Hoạt động giáo dục kỹ năng sống trong các môn học và các hoạt động giáo dục khác cũng được quan tâm và đạt nhiều kết quả. Điển hình như lồng ghép, tích hợp việc giáo dục giá trị đạo đức, kỹ năng sống vào các môn: Sinh học, Địa lý, Ngữ văn, Giáo dục công dân… nhằm giúp học sinh hiểu rõ tầm quan trọng và sự cần thiết phải rèn luyện các kỹ năng sống cơ bản. Hay việc dạy học tích hợp giáo dục môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học vào các môn học để giáo dục và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường thiên nhiên, môi trường sống xung quanh …

 
Song Hiếu

Xem thêm: Thành tựu và Phát triển


Các ý kiến của bạn đọc Video
Đóng


 Quảng cáo
Đóng Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 61
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 61

Người dùng Online: Lượt truy cập: