Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng
 CMS_TRANGCHU_TINTHEOCHUYENMUC
Đóng
Thới Bình: Xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục:

[ Cập nhật vào ngày (13/02/2014) ] - [ Số lần xem: 3357 ]

Nhờ làm tốt công tác xây dựng, quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mà hiện tại đội ngũ cán bộ, giáo viên cơ bản đáp ứng tốt việc dạy học, đặc biệt là việc đổi mới giáo dục.


Đây là một trong những nội dung quan trọng của chiến lược phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Quy hoạch đội ngũ nhà giáo và CBQL là quá trình thực hiện đồng bộ các chủ trương, biện pháp để tạo nguồn và xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, đặc biệt là cán bộ quản lý trên cơ sở dự báo nhu cầu cán bộ nhằm đáp ứng tình hình đổi mới hiện nay.

Hiện tại, toàn ngành giáo dục Thới Bình có 2056 cán bộ quản lý, giáo viên, trong đó bậc mầm non có 371 người, tiểu học 1003 người và THCS 682 người. Nhờ làm tốt công tác xây dựng, quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mà hiện tại đội ngũ cán bộ, giáo viên cơ bản đáp ứng tốt việc dạy học, đặc biệt là việc đổi mới giáo dục.

Trao đổi về vấn đề này, lãnh đạo Phòng Giáo dục Thới Bình cho biết: Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý là thể hiện chức năng lãnh đạo, chủ động, định hướng của Đảng và Nhà nước ta về đường lối tổ chức và chiến lược cán bộ; quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý trường học nói riêng bảo đảm cho công tác cán bộ đi vào nề nếp, chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Quy hoạch đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý là nội dung trọng yếu, là quá trình thực hiện các chủ trương, biện pháp giúp cấp ủy và cơ quan quản lý cấp trên có thẩm quyền xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý thuộc phạm vi phân cấp quản lý.


SAM_4204 (FILEminimizer).JPG

Trao đổi kinh nghiệm


Trên cơ sở đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thới Bình tiến hành quy hoạch đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý trong toàn ngành đảm bảo cho các trường có đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, tiêu chuẩn hoá về trình độ, có phẩm chất và năng lực, có bản lĩnh chính trị vững vàng; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục và vững vàng giữa các thế hệ của các trường nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy, thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ của nhà trường nói riêng, mục tiêu chiến lược của ngành GD&ĐT nói chung.

Vấn đề quy hoạch phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các nhà trường sẽ là cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch để phát triển, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý giáo dục và lý luận chính trị, đáp ứng với yêu cầu của sự phát triển giáo dục huyện nhà là hết sức cần thiết.

Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục không chỉ là thước đo nhân cách, bản lĩnh nghề nghiệp để thực hiện sứ mệnh mà còn trở thành tấm gương sáng cho học sinh noi theo, góp phần tôn vinh hình ảnh của người thầy, cô giáo trong xã hội, từ đó có tác động tích cực đến chất lượng của hoạt động giáo dục. Bởi lẽ, nâng cao chất lượng đội ngũ là biện pháp quan trọng nhất, là nhiệm vụ chiến lược của ngành, bởi vì chất lượng đội ngũ giáo viên quyết định chất lượng đào tạo. Để nâng cao chất lượng, đội ngũ giáo viên thực hiện bằng nhiều hình thức bồi dưỡng như: Bồi dưỡng tại trường, bồi dưỡng ngắn hạn, học các lớp đào tạo bồi dưỡng từ xa, học các lớp tập trung, học theo cụm trường, bồi dưỡng qua tự học, tự rèn luyện... Quá trình đào tạo ở các trường sư phạm chỉ là sự đào tạo ban đầu, đặt cơ sở cho quá trình đào tạo tiếp tục, trong đó có sự tự học, tự đào tạo đóng vai trò quan trọng, quyết định sự thành đạt của mỗi cán bộ, giáo viên.

Tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đó là xây dựng môi trường văn hóa trường học lành mạnh tạo điều kiện cho việc phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tạo sự đồng tâm hợp lực trong thực hiện nhiệm vụ chung, là điều kiện tốt làm cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ và phấn đấu trưởng thành.

Cần thấy rõ tầm quan trọng của công tác phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đáp ứng được nhiệm vụ trước mắt và lâu dài; phải có kế hoạch, có phương pháp, tiến hành thường xuyên, công khai, dân chủ; cần xây dựng công tác đào tạo đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý có hệ thống, kế hoạch và mang tính cập nhật một cách cụ thể từng năm, 3 năm hoặc 5 năm.
Xuân Thái

Xem thêm: Tin tức các đơn vị


Các ý kiến của bạn đọc

 LINK liên kết
Đóng


 Quảng cáo
Đóng

 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 111
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 111

Người dùng Online: Lượt truy cập: