Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng
 CMS_TRANGCHU_TINTHEOCHUYENMUC
Đóng
Chú trọng phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục:

[ Cập nhật vào ngày (09/12/2013) ] - [ Số lần xem: 2116 ]
Nâng cao chất lượng nhà giáo qua các hội thi
Nâng cao chất lượng nhà giáo qua các hội thi

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thới Bình tiến hành quy hoạch đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý trong toàn ngành đảm bảo cho các trường có đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, tiêu chuẩn hoá về trình độ


 Đây là một trong những nội dung quan trọng của chiến lược phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Chú trọng phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong trường học nói riêng bảo đảm cho công tác cán bộ đi vào nề nếp, chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

Trên cơ sở đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thới Bình tiến hành quy hoạch đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý trong toàn ngành đảm bảo cho các trường có đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, tiêu chuẩn hoá về trình độ, có phẩm chất và năng lực, có bản lĩnh chính trị vững vàng; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục và vững vàng giữa các thế hệ của các trường nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy, thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ của nhà trường nói riêng, mục tiêu chiến lược của ngành giáo dục nói chung.

Để nâng cao chất lượng, đội ngũ giáo viên thực hiện bằng nhiều hình thức bồi dưỡng như: Bồi dưỡng tại trường, bồi dưỡng ngắn hạn, học các lớp đào tạo bồi dưỡng từ xa, học các lớp tập trung, học theo cụm trường, bồi dưỡng qua tự học, tự rèn luyện... Quá trình đào tạo ở các trường sư phạm chỉ là sự đào tạo ban đầu, đặt cơ sở cho quá trình đào tạo tiếp tục, trong đó có sự tự học, tự đào tạo đóng vai trò quan trọng, quyết định sự thành đạt của mỗi cán bộ, giáo viên.

Tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đó là xây dựng môi trường văn hóa trường học lành mạnh tạo điều kiện cho việc phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tạo sự đồng tâm hợp lực trong thực hiện nhiệm vụ chung, là điều kiện tốt làm cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ và phấn đấu trưởng thành. Phải có kế hoạch, có phương pháp, tiến hành thường xuyên, công khai, dân chủ; Cần xây dựng công tác đào tạo đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý có hệ thống, kế hoạch và mang tính cập nhật một cách cụ thể từng năm, 3 năm hoặc 5 năm.
Thái Định

Xem thêm: Tin tức các đơn vị


Các ý kiến của bạn đọc

 LINK liên kết
Đóng


 Quảng cáo
Đóng

 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 16
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 16

Người dùng Online: Lượt truy cập: