Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng
 CMS_TRANGCHU_TINTHEOCHUYENMUC
Đóng
Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp

[ Cập nhật vào ngày (10/09/2017) ] - [ Số lần xem: 220 ]

Đây là một trong những nhiệm vụ chủ yếu của ngành giáo dục và đào tạo Cà Mau trong năm học 2017-2018.


Theo đó, ngành giáo dục tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện các chuẩn nghề nghiệp nhà giáo, chuẩn/tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục các cấp đáp ứng yêu cầu đổi mới. Rà soát, đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp theo chuẩn/tiêu chuẩn hiện hành, từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hoặc tinh giản biên chế theo quy định.

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp theo yêu cầu của chuẩn/tiêu chuẩn mới đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Quan tâm đẩy mạnh việc nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp. Tạo sự công bằng trong đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo trong và ngoài công lập.

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh và thực hiện tốt quy hoạch phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng đội ngũ; thực hiện tuyển dụng, sắp xếp, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đảm bảo đúng quy định, đúng vị trí việc làm và yêu cầu về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; giải quyết dứt điểm việc thừa thiếu giáo viên cục bộ như hiện nay.

Rà soát những bất cập về chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành giáo dục, đề xuất UBND tỉnh có chính sách ưu đãi, tôn vinh, biểu dương đối với những nhà giáo tiêu biểu, có đóng góp tích cực hoặc có thành tích đột xuất trong ngành giáo dục; có chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, người có tài, người có tay nghề cao tham gia giảng dạy, truyền nghề tại các cơ sở giáo dục. Tăng cường trao đổi, hợp tác trong nghiên cứu khoa học, xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý.

Đổi mới công tác thi đua khen thưởng đối với đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên ngành giáo dục theo hướng thiết thực, hiệu quả. Tăng cường truyền thông những tấm gương nhà giáo tiêu biểu, các điển hình tiên tiến xuất sắc nhằm khơi dậy nhiệt huyết và ý thức nghề nghiệp của đội ngũ.

 
Xuân Thái

Xem thêm: Tin trong ngành giáo dục


Các ý kiến của bạn đọc

 LINK liên kết
Đóng


 Quảng cáo
Đóng

 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 20
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 20

Người dùng Online: Lượt truy cập: