Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng
 CMS_TRANGCHU_TINTHEOCHUYENMUC
Đóng
Rà soát năng lực ngoại ngữ Tiếng Anh

[ Cập nhật vào ngày (07/04/2017) ] - [ Số lần xem: 173 ]

Để triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2016-2018 đúng tiến độ, Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau vừa triển khai công văn rà soát năng lực ngoại ngữ Tiếng Anh đạt chuẩn khung năng lực ngoại ngữ trên địa bàn toàn tỉnh.


Theo đó, đối với các phòng giáo dục tiến hành rà soát năng lực ngoại ngữ, phân loại trình độ đội ngũ giáo viên tiếng Anh cấp Tiểu học, THCS, lập danh sách giáo viên đã đạt chuẩn B2 và số giáo viên chưa đạt chuẩn cần bồi dưỡng. Đối với giáo viên đã tự học để nâng chuẩn trình độ thì lập danh sách báo về sở.

tải xuống (3).jpg

Đối với các trường THPT rà soát năng lực ngoại ngữ, phân loại trình độ giáo viên tiếng Anh đã đạt chuẩn và chưa đạt chuẩn C1.

Việc tổ chức rà soát năng lực ngoại ngữ nhằm xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng chuẩn hóa đội ngũ giáo viên Tiếng Anh giai đoạn 2016-2018 trên địa bàn tỉnh Cà Mau được diễn ra thuận lợi.
Trung Hiếu

Xem thêm: Hoạt động chuyên môn


Các ý kiến của bạn đọc

 LINK liên kết
Đóng


 Quảng cáo
Đóng

 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 70
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 70

Người dùng Online: Lượt truy cập: