Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng
 CMS_TRANGCHU_TINTHEOCHUYENMUC
Đóng
Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

[ Cập nhật vào ngày (24/08/2016) ] - [ Số lần xem: 593 ]

Ngày 5/9, toàn tỉnh có khoảng 250.000 học sinh ở các cấp học chào đón năm học mới. Năm học này, tỉnh có 557 trường với hơn 8.800 lớp học, và hơn 14.000 giáo viên giảng dạy.


Bước vào năm học mới, ngành GD&ÐT Cà Mau đưa ra 9 nhiệm vụ chủ yếu và 5 giải pháp cơ bản cho năm học trên cơ sở phù hợp với điều kiện cụ thể ở từng địa phương. Trong đó, trọng tâm nhất là nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và quản lý giáo dục các cấp để hoàn thiện các chuẩn nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu đổi mới hiện nay.

  Để nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, sở tiếp tục thực hiện các chuẩn nghề nghiệp nhà giáo, chuẩn/tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục các cấp đáp ứng yêu cầu đổi mới. Rà soát, đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp theo chuẩn/tiêu chuẩn ban hành, từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hoặc tinh giản biên chế theo quy định.

images1420482_1_UHFO.jpg

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp theo yêu cầu của chuẩn/tiêu chuẩn ban hành. Quan tâm đẩy mạnh việc nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học của nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp. Tạo sự công bằng trong đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo trong và ngoài công lập. Tổ chức kiểm định chất lượng, quy hoạch lại trường Cao đẳng sư phạm cho phù hợp với nhu cầu và nâng cao chất lượng đào tạo. Điều chỉnh chỉ tiêu đào tạo để khắc phục dần việc dôi dư nhà giáo. Tăng cường tự chủ cho các cơ sở đào tạo. Tăng cường trao đổi, hợp tác trong nghiên cứu khoa học, xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý.

Rà soát bất cập về chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành Giáo dục, đề xuất UBND tỉnh có giải pháp phù hợp.

Đổi mới công tác thi đua khen thưởng đối với đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên ngành Giáo dục theo hướng thiết thực, hiệu quả. Tăng cường truyền thông những tấm gương nhà giáo tiêu biểu, các điển hình tiên tiến xuất sắc nhằm khơi dậy nhiệt huyết và ý thức nghề nghiệp của đội ngũ.

 
Mạnh Thắng

Xem thêm: Tin trong ngành giáo dục


Các ý kiến của bạn đọc

 Video
Đóng
 LINK liên kết
Đóng


 Quảng cáo
Đóng

 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 50
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 50

Người dùng Online: Lượt truy cập: