Tìm kiếm
Đóng


 Liên kết Email
Đóng


 Giáo dục tiểu học
Đóng
Lồng ghép giáo dục tài nguyên và môi trường biển, hải đảo.

[ Cập nhật vào ngày (07/11/2012) ] - [ Số lần xem: 5620 ]

Ngày 02 tháng 11 năm 2012 Sở GD&ĐT đã tổ chức tập huấn giáo dục tài nguyên và môi trường biển, hải đảo cho đội ngũ cốt cán huyện, thành phố;    Do yêu cầu phải thực hiện trong năm học 2012-2013 Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có ý kiến chỉ đạo cho các Phòng GD&ĐT huyện, thành phố tổ chức triển khai tập huấn và lồng ghép giáo dục tài nguyên và môi trường biển, hải đảo như sau:

          1. Các Phòng GD&ĐT huyện, thành phố tổ chức triển khai đến tất cả CB-GV về giáo dục tài nguyên và môi trường, biển hải đảo trước ngày 20/11/2012 (tổ chức tập huấn cho Hiệu trưởng, Hiệu trưởng về tập huấn lại cho giáo viên).

          2. Hướng dẫn giáo viên cách lồng ghép vào bài soạn và giảng dạy theo ba mức độ (toàn phần, bộ phận và liên hệ).

          3. Những lớp dạy học theo Tiếng Việt 1-CGD và mô hình trường học mới VNEN do những lớp học theo mô hình trên không soạn KHBH nên chỉ liên hệ giáo dục ở mức độ liên hệ.

          4. Hiệu trưởng nhà trường phải đưa giáo dục tài nguyên và môi trường biển, hải đảo vào kế hoạch năm học và GDNGLL theo tinh thần chỉ đạo của Bộ GD&ĐT.

 
Tập tin đính kèm

Sở GD&ĐT Cà Mau

Xem thêm: Hoạt động chuyên môn


Các ý kiến của bạn đọc Video
Đóng
Tạp chí giáo dục ngày 09 tháng 01 năm 2017
 


 Quảng cáo
Đóng Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 29
Members: Thành viên: 1
Tổng: Tổng: 30

Người dùng Online: Lượt truy cập: