Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng
 Giáo dục trung học - thường xuyên
Đóng
Nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng

[ Cập nhật vào ngày (28/04/2018) ] - [ Số lần xem: 73 ]

Ngày 27/4/2018 Sở GD&ĐT Cà Mau ban hành công văn số 965/SGDĐT-GDPT về việc nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng đối với giáo dục phổ thông từ năm học 2017-2018Nâng cao nhận thức trong toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên về vai trò, ý nghĩa tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng đối với công tác xây dựng đảng trong tình hình mới. Qua đó phát huy truyền thống, tạo nên sức mạnh, ý chí của cán bộ, đảng viên, giáo viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đưa nội dung lịch sử đảng lồng ghép vào nội dung giáo dục lịch sử dân tộc, giáo dục công dân trong hệ thống giáo dục trên địa bàn huyện, thành phố Cà Mau.
Xem công văn tại tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm

     1500_965.pdf

Võ Thanh Liêm, phòng Giáo dục phổ thông Sở GD&ĐTCác ý kiến của bạn đọc

 Video
Đóng
 LINK liên kết
Đóng


 Quảng cáo
Đóng

 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 36
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 36

Người dùng Online: Lượt truy cập: