Tìm kiếm
Đóng


 Liên kết Email
Đóng


 Giáo dục trung học - thường xuyên
Đóng
Tổ chức chuyên đề “Đổi mới kiểm tra, đánh giá”

[ Cập nhật vào ngày (10/03/2017) ] - [ Số lần xem: 189 ]

Thực hiện chỉ đạo của Sở GD&ĐT Cà Mau về việc triển khai xây dựng ma trận đề, biên soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan và xây dựng ngân hàng câu hỏi kiểm tra, tổ Sinh-KTNN-Tin học Trường THPT Cái Nước tổ chức hội thảo chuyên đề “Đổi mới kiểm tra, đánh giá”.


Hội thảo đã tập trung thảo luận vào những nội dung cơ bản, cốt lõi  của buổi hội thảo là: “Kỹ thuật xây dựng ma trận đề kiểm tra và biên soạn câu hỏi trắc nghiệm”.

f3329277c27a423209446554ed928576.jpg

Hội thảo được tổ chức dưới hình thức cuộc trao đổi, tọa đàm sôi nổi, tích cực, thẳng thắn giữa các đồng chí giáo viên đang trực tiếp giảng dạy các môn học trên. Nội dung trao đổi, thảo luận đã tập trung làm rõ các bước trong quy trình biên soạn câu hỏi/bài tập kiểm tra đánh giá theo hướng năng lực của một chủ đề, phân biệt một cách chính xác các câu hỏi, bài tập thuộc các mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp và vận dụng cao và phân bố tỉ lệ các câu hỏi, bài tập thuộc các mức độ trong mỗi đề kiểm tra. Các đồng chí giáo viên cũng trao đổi, thảo luận và rút kinh nghiệm trong việc biên soạn các câu hỏi sao cho phù hợp với trình độ nhận thức, năng lực của học sinh và cách xây dựng hướng dẫn chấm điểm theo các mức độ: mức tối đa (đầy đủ), mức chưa tối đa (chưa đầy đủ), mức chưa đạt (không tính điểm).

Từ những trao đổi tích cực trong buổi chuyên đề, các đồng chí giáo viên tổ KHXH đã thống nhất một số vấn đề về việc đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh theo hướng phát triển năng lực.

 
Thanh Thùy

Xem thêm: Hoạt động chuyên môn


Các ý kiến của bạn đọc Video
Đóng


 Quảng cáo
Đóng Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 16
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 16

Người dùng Online: Lượt truy cập: