Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Công đoàn ngành GD&ĐT
Đóng
Kế hoạch công tác nữ công năm học 2011-1012

[ Cập nhật vào ngày (21/11/2011) ] - [ Số lần xem: 12456 ]

Căn cứ Hướng dẫn số 03/KH-LĐLĐ ngày 10/01/2011 của Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ Cà Mau ; hướng dẫn số 09/CĐN ngày 09/01/2011 của CĐGD Việt Nam; Căn cứ chương trình kế hoạch công tác năm học 2011- 2012 của Công đoàn Giáo dục tỉnh Cà Mau và hoạt động nữ công ở các cơ sở; Ban Thường vụ Công đoàn ngành hướng dẫn chương trình công tác Nữ công năm học 2011- 3012


Xem bản Kế hoạch tại tập tin đính kèm.Tập tin đính kèm

BTV Công đoàn Giáo dục Cà mau

Xem thêm: Công đoàn


Các ý kiến của bạn đọc

 Video
Đóng
 LINK liên kết
Đóng


 Quảng cáo
Đóng

 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 86
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 86

Người dùng Online: Lượt truy cập: